tháng 8 2013 ~ PHAN NGỌC LỢI

PHAN NGỌC LỢI

Phan Ngọc Lợi


Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi


Phan Ngọc Lợi

LION BEER CÙNG NGUYỄN NGỌC TÀI
LION BEER

 Bạn bè lâu gặp nhậu tại Lion Beer làm vài cốc beer Đức.
Chia sẻ các kỉ niện xưa, thời còn tắm mưa, tại Long Quang-Nhơn Hòa-An Nhơn-Bình ĐịnhLION BEER


LION BEER

NGUYỄN-NGỌC-TÀI

Nguyễn Ngọc Tài một nhà thầu xây dựng tại TP.HCMPHAN-NGỌC-LỢI-LION-BEER

Lâu rồi không uống nhâm nhi lại thấy ngon
Cảm ơn Lion BeerPHAN-NGỌC-LỢI-LION-BEERPhan Ngọc LợiHÌNH ẢNH PHAN NGỌC LỢI

Hình Ảnh Phan Ngọc Lợi Xuân 2015

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi

Phan Ngọc Lợi


Phan-Ngọc-Lợi


Phan-Ngọc-Lợi


Phan-Ngọc-Lợi


Phan-Ngọc-Lợi


Phan Ngọc Lợi