tháng tư 2016 ~ PHAN NGỌC LỢI

Quảng Cáo Google Adwords

Hotline: 0-35953-0000

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 9 Cách Bờ Xem Lửa

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 9 Cách Bờ Xem Lửa

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 8 Ám Đỗ Trần Thường

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 8 Ám Đỗ Trần Thường

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 7 Hư Hư Thực Thực

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 7 Hư Hư Thực Thực

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Không có mà làm thành có.

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 6 Giương Đông Kích Tây

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 6 Giương Đông Kích Tây

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Giương Đông kích Tây, vờ đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại.
ame>

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 5 Sấu Hỏa Đả Kiếp

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 5 Sấu Hỏa Đả Kiếp

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 4 Dĩ Dật Đãi Lao

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 4 Dĩ Dật Đãi Lao

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt

Tạo Ra Nguồn Traffic Vào Website

Tạo Ra Nguồn Traffic Vào Website

Tạo Ra Nguồn Traffic Vào Website
Chuyên Gia Kiếm Tiền ClickBank Tại Việt Nam.
1/ Tạo Sản Phẩm Ebook.
2/ Đưa Lên ClickBank.
3/ Mình Bán Và Khách Bán.

Thiết Kế Ra Sản Phẩm Đầu Tay

Thiết Kế Ra Sản Phẩm Đầu Tay

Thiết Kế Ra Sản Phẩm Đầu Tay

Chuyên Gia Kiếm Tiền ClickBank Tại Việt Nam.
1/ Tạo Sản Phẩm Ebook.
2/ Đưa Lên ClickBank.
3/ Mình Bán Và Khách Bán.

Sản Phẩm Số Xu Hướng Của Tương Lai

Sản Phẩm Số Xu Hướng Của Tương Lai

Sản Phẩm Số Xu Hướng Của Tương Lai
Chuyên Gia Kiếm Tiền ClickBank Tại Việt Nam.
1/ Tạo Sản Phẩm Ebook.
2/ Đưa Lên ClickBank.
3/ Mình Bán Và Khách Bán.

Trần Thanh Quý

Trần Thanh Quý

Trần Thanh Quý
Chuyên Gia Kiếm Tiền ClickBank Tại Việt Nam.
1/ Tạo Sản Phẩm Ebook.
2/ Đưa Lên ClickBank.
3/ Mình Bán Và Khách Bán.

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 3 Tá Đạo Sát Nhân

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 3 Tá Đạo Sát Nhân

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 2 Vay Ngụy Cứu Triệu

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 2 Vay Ngụy Cứu Triệu

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Để cứu nước Triệu thì cần mang quân vây nước Ngụy

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 1 Man Thiên Quá Hải

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 1 Man Thiên Quá Hải

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Nghĩa Là giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.

Man thiên quá hải” là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù.
Man thiên, trời u ám không phải hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong Dịch lý đã nói. Man thiên, không thể ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo ra nó. Kế “Man thiên” đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt. Tiêu cực là lẩn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí.
Ở trận Xích Bích, Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy mười chiếc thuyền lớn chất đầy rơm tạc hình thù giống một đội binh lính, đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại Tào Tháo nổi trống la hét làm như tấn công. Tào sợ ngụy kế, không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả trăm ngàn mũi tên.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử