tháng 12 2019 ~ PHAN NGỌC LỢI

Bất Động Sản

Bất Động Sản

1 Tôi Muốn Gì?


2 Mục Tiêu Là Gì?


3 Tôi Có Mặt Ở Đây Để Làm Gì?


4 Tôi Muốn Gì Cho Bạn?


5 Tôi Muốn Gì Cho Tôi?