tháng 11 2013 ~ PHAN NGỌC LỢI

PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦYPHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


Thêm chú thích
PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY

PHAN NGỌC LỢI VÀ TẠ THỊ THU THỦY


MỚI TẬU VỀ CHƠI FOREX HP PAVILION DV6

Con này màn hình rộng chơi Forex cực đẹp

Chia sẻ cùng anh em bà con nhé

HP PAVILION DV6

Dáng chuẩn


HP PAVILION DV6

Kết nối đa phương tiện


HP PAVILION DV6 PIN

Pin trên 2 giờ


HP PAVILION DV6 XẠC

Xạc chuẩn
Phan Ngọc Lợi

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT


Năm ngoái có chuyến công tác chụp vài tấm.
Chia sẻ cùng các bạn.

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT

PHAN NGỌC LỢI TẠI VƯỜN HOA ĐÀ LẠT


Phan Ngọc Lợi