tháng 5 2024 ~ PHAN NGỌC LỢI

6 Bước Làm Từ Thiện Ai Cũng làm Được Đơn Giản Dễ Làm Hiệu Quả Cao 6 Bước Làm Từ Thiện Ai Cũng làm Được Đơn Giản Dễ Làm Hiệu Quả Cao


Hi bạn, biết chưa đủ mà còn đúng cách mới hiệu quả cao nhất.


Đầu tiên tham gia group face nhé: https://www.facebook.com/groups/zenmithienphapthientam

Các bạn thích xem video thì xem làm cho đúng nhé: https://youtu.be/lc64OJiMabw?si=AoItoh6YsxcQLzhW&t=4


Các bạn thích đọc xem fife pdf nhé: https://drive.google.com/file/d/1jVH5Q2qARi8rV1IFTS9tMjaRRl_cbEMM/view?usp=sharing


khâu quan trọng là đọc chú chuẩn xác nhé: 


#thienphapzenmi

#quanthuduc

#nguoigia #vogiacu #ngheokho #neodon

#treem #benhtat #chuatinhxa