PHAN NGỌC LỢI VÀ KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG QUY NHƠN ~ PHAN NGỌC LỢI

PHAN NGỌC LỢI VÀ KHU DU LỊCH GHỀNH RÁNG QUY NHƠN

CHUYÊN GIA PHOTO LÊ ĐỨC HÓA


Trong mùa xuân năm 2013 rảnh rổi về Quy Nhơn chơi.
Bạn thân Photo Lê Đức Hóa tặng vài kiểu ảnh kỷ niệm
khu du lịch Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Cảm ơn bạn thân.
Phan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy Nhơn


Phan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy NhơnPhan Ngọc Lợi Và Ghềnh Ráng Quy Nhơn
Photo Lê Đức Hóa 0933.51.269
0 nhận xét:

Đăng nhận xét