GHỀNH RÁNG QUY NHƠN ~ PHAN NGỌC LỢI

GHỀNH RÁNG QUY NHƠN

GHỀNH RÁNG QUY NHƠNĐầu xuân 2013 tại Ghềnh Ráng QUy Nhơn
Photo Lê Đức HóaGhềnh Ráng Quy Nhơn


Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn


Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn

Ghềnh Ráng Quy Nhơn


Phan Ngọc Lợi


0 nhận xét:

Đăng nhận xét