HÌNH ẢNH LỚP NLP CĂN BẢN KHÓA SỐ 3 ~ PHAN NGỌC LỢI

HÌNH ẢNH LỚP NLP CĂN BẢN KHÓA SỐ 3

HÌNH ẢNH LỚP NLP CĂN BẢN KHÓA SỐ 3


Tôi yêu tất cả mọi người

Bùi Minh Hiệp

Nguyễn Thành Trực

Nguyễn Thành Trực

Phan Ngọc Lợi

Ngày Học NLP Căn Bản Khóa Số 3 Ngày Thứ Nhất:


Trò chơi trong lớp học

Học viên NLP căn bản

Chuyên gia NLP Đậu Thị Nhung Và Nguyễn Huỳnh Giao

Ngày Học NLP Căn Bản Khóa Số 3 Ngày Thứ Hai:


Nguyễn Thành Trực | Phan Thị Vân | Đậu Thị Nhung | Nguyễn Huỳnh Giao | Phan Ngọc LợiPhan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét