TRANH ĐÁ QUÝ VÀ ƯỚC MƠ CỦA HIẾU ~ PHAN NGỌC LỢI

TRANH ĐÁ QUÝ VÀ ƯỚC MƠ CỦA HIẾU

TRANH ĐÁ QUÝ THẬT TUYỆT VỜI

Hiếu Trần Và PV Trần Thu Huong

Chương Trình Tuyền Hình Thông Tấn
Phóng Viên: Trần Thu Hương (Facebook)

Nhân Vật Hiếu TrầnMỗi ngày được gặp một nhân vật mới, lại học hỏi được từ họ rất nhiều! 
Cô bé này sau một trận sốt bị liệt cả 2 chân và 1 bên tay, đi lại rất khó khăn. 
Vậy mà em vẫn vươn lên học thành công nghề làm tranh đá.

Mọi thao tác từ phức tạp như đi chọn đá, giã đá, rửa đá, rang đá đến những việc tỉ mẩn như đổ đá, trộn màu và đổ keo... em đều tự làm, miệt mài hàng ngày. 

Không những làm được tranh để bán kiếm sống, em còn dạy nghề cho các bạn khác, còn tham gia lớp khiêu vũ trên xe lăn và là thành viên trong đội tuyển bơi dành cho người khuyết tật của thành phố. 

Trước khi gặp mình cứ e dè phải nói sao cho ý nhị với một người khiếm khuyết như em, nhưng gặp rồi chính em lại truyền cho mình thêm sự lạc quan yêu đời yêu cuộc sống!


Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Làm Tranh Đá Quý

Phan Ngọc Lợi


0 nhận xét:

Đăng nhận xét