Phan Công Chánh Mô Hình Phòng Cho Thuê 2 ~ PHAN NGỌC LỢI

Phan Công Chánh Mô Hình Phòng Cho Thuê 2

Mô Hình Phòng Cho Thuê 2

Cái này thuê cũ cải tạo lại.
Thêm nội thất rồi cho thuê.
Mặt tiền cho thuê kinh doanh.
Tòa nhà này có cái cầu than rất lớn.
Mô hình rất tuyệt vời.

Phan Công Chánh chuyên gia bất động sản cá nhân.Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

 Phòng số 03
Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh


Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Công Chánh

Phan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét