TUYỂN DỤNG SALE BĐS CÓ KHÓ KHÔNG? ~ PHAN NGỌC LỢI

TUYỂN DỤNG SALE BĐS CÓ KHÓ KHÔNG?


TUYỂN DỤNG SALE BĐS CÓ KHÓ KHÔNG?

* Doanh nghiệp lớn hay nhỏ
* Lương cứng và chế độ đãi ngộ tốt hay không?
* Team hỗ trợ và lãnh đạo dầy dặn kinh nghiệp
* Hoa hồng cao hay thấp.
QUÊN MẤY LÝ THUYẾT ĐÓ ĐI! 
CHÚNG KHÔNG LÀM CHO SALE CÓ TIỀN!!
QUAN TRỌNG BẬC NHẤT BÂY GIỜ:
* Phân khúc sản phẩm của DN là phân khúc gì? 
* Thị trường DN hướng đến là thị trường nào?
* Dự án DN đang có là gì? Pháp lý? Vị trí? Giá cả?.... Là gì?
NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH TRÙM PHÂN KHÚC "ĐẤT NỀN VEN BIỂN"!
NẾU BẠN MUỐN TRỞ THÀNH TRÙM KHU VỰC LAGI-BÌNH THUẬN! 
HÃY NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN GỌI CHO BADOZAN - VUA ĐẤT NỀN VEN BIỂN.

SĐT: 0932-189-299 hay 035953-0000. 
Web: WWW.PhanNgocLoi.Com
Mail: PhanNgocLoi117@gmail.com0 nhận xét:

Đăng nhận xét