Tư Duy Đúng ~ PHAN NGỌC LỢI

Tư Duy Đúng1 Tưởng Tượng:
Cuộc sống chỉ là sự tưởng tượng vì vậy chúng ta có thể tưởng tượng
Bất cứ những gì chúng ta muốn.
Luôn luôn đưa ra mọi kết luận tích cực trong mọi tình huấn.
Tưởng tượng mọi việc trước khi bạn làm bất cứ việc gì.
Tầm nhìn và mục tiêu có thể được kiến tạo bỡi sự tưởng tượng của chúng ta.

2 Linh Hoạt
Tôi là 1 con người linh hoạt
Tôi có thể là bất cứ gì tôi muốn
Không còn "Tôi là kiểu người này hay tôi là kiểu người kia"
Tôi có thể hòa hợp với con người của bạn.

3 Meta Model
Có khả năng hình dung những gì người khác nói
Đặt câu hỏi để làm rõ những hàm ý trong lời nói của người khác.


còn.....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét