Kinh Đại Phước Đức - Mahamangala Sutta ~ PHAN NGỌC LỢI

Kinh Đại Phước Đức - Mahamangala Sutta

 Kinh Đại Phước Đức - Mahamangala SuttaĐây là những điều tôi được nghe. Hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viên Cấp Cô Độc, , trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có 1 vị thiên giả hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng 1 bài kệ:


" Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy."

(Đức Thế Tôn Giảng)
"Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
--- Là phước đức lớn nhất

"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
--- Là phước đức lớn nhất


"Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
--- Là phước đức lớn nhất


"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
--- Là phước đức lớn nhất


"Sống ngay thẳng, bố thí
Giúp quyến thuộc, thân hữu
Hành xử không tỳ vết
--- Là phước đức lớn nhất


"Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tỉnh cầu làm việc thiện
--- Là phước đức lớn nhất


"Biết khiêm cung lễ độ
Trí túc và biết ơn
không bỏ diệp học đạo
--- Là phước đức lớn nhất


"Biết kiên trì phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự phpas đàm học hỏi
--- Là phước đức lớn nhất


"Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm màu
Thực chướng được Niết Bàn
--- Là phước đức lớn nhất


"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên
--- Là phước đức lớn nhất

"Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đươc của tự thân"0 nhận xét:

Đăng nhận xét