55 Khẳng Định Giúp Bạn Thu Hút Khách Hàng Bằng Luật Hấp Dẫn ~ PHAN NGỌC LỢI

55 Khẳng Định Giúp Bạn Thu Hút Khách Hàng Bằng Luật Hấp Dẫn

 55 Khẳng Định Giúp Bạn Thu Hút Khách Hàng Bằng Luật Hấp Dẫn

bạn trẻ chia sẻ hay quá
55 câu khẳng định tích cực giúp bạn thu hút khách hàng bng lut hp dn

 

1 Tôi là 1 nam châm thu hút khách hang.

2 Tôi sinh ra là đ bán hang.

3 Thu hút khách hàng là năng khiếu ca tôi.

4 Tôi cm thy vic bán hàng tht d dàng.

5 Tôi luôn nghĩ ra nhiu ý tưng đ thu hút khách hang.

6  Nhng chiến lưc thu hút khách hàng ca tôi hot đng vô cùng hiu qu.

7  Tôi có kh năng kết ni ngay lp tc vi khách hàng mi.

8 Tôi biến khách hàng mi thành quen và luôn trung thành vi sn phm ca tôi.

9 Tôi biết nơi nào có nhiu KH tim năng và tôi luôn có mt đó.

10 Danh sách ca tôi luôn tràn ngp nhng KH tim năng.

11 Tôi mang li giá tr cho KH.

12 Tôi chăm sóc KH 1 cách tn tình.

13 Tôi phc v KH trên c s mong đi ca h.

14 Tôi là bn ca KH.

15 Tôi luôn lm nghe KH ca tôi.

16 KH luôn chia s vi tôi nhng nhu cu ca h.

17  KH mua hàng vì s tin tưng , tôi là ngưi đáng tin.

18 Tôi luôn mang li giá tr cho KH và làm h cm thy hng phúc.

19 Tôi càng to ra nhiu giá tr, KH càng tìm đến tôi.

20 KH tin tưng tôi.

21 KH ch mun làm vic vi tôi.

22 Không ai có th thay thế v trí ca tôi trong làm KH.

23 KH biết chính xác nhng gì tôi đang làm , h biết tôi đang giúp h.

24 Tôi có nhng KH tht tuyt vi.

25 KH ca tôi luôn d tính, thông thái và hào phóng.

26 KH luôn hài lòng vi dch v mà tôi cung cp.

27 S chân thành ca tôi làm lay đng  trái tim KH.

28 KH ký hp đng vi tôi 1 cách d dàng.

29 KH luôn vui v tr tin cho tôi.

30 KH luôn tr tin cho tôi sm và nhanh nht có th.

31 Tôi không nghĩ h đáng yêu đến thế.

32 Công vic kinh doanh ca tôi ngày càng phát trin.

33 Công vic ca tôi giúp tôi có 1 cuc sng giàu có và hnh phúc.

34 Tôi hnh phúc vi sn phm tôi đang kinh doanh.

35 Tôi biết ơn dch v mà tôi đang cung cp.

36 Tôi t hào nói vi mi ngưi v sn phm ca tôi.

37 Tôi là 1 ngưi bán hàng hnh phúc.

38 Sn phm ca tôi có 1 lưng ln nhu cu KH.

39 KH luôn tin tưng dch v mà tôi cung cp.

40 KH đã mua s tiếp tc mua hàng ca tôi.

41 KH luôn đánh giá cao dch v ca tôi.

42 KH luôn hào hng gii thiu sn phm ca tôi ti bn bè và ngưi thân ca h.

43 KH mơi sluoon tìm đến tôi mi ngày.

44 KH cũ luôn trung thành vi tôi.

45 KH ca tôi đang tăng lên cp s nhân.

46 KH luôn đến vi tôi nhiu hơn mong đi.

47 KH luôn đến vi tôi 1 cách d dàng.

48 KH tìm đến tôi mi phút, mi giây, mi gi.

49 KH ti vi tôi mi lúc, mi nơi, k c khi đang ng.

50 Tôi t tế vi KH , KH cũng t tế vi tôi.

51 Tôi chân thành vi KH , KH s trung thành vi tôi.

52 Tôi t hào v sn phm ca mình, KH cũng yêu quý chúng.

53 Tôi biết ơn KH , KH cũng biết ơn tôi.

54 Tôi yêu quý KH, KH cũng yêu quý tôi.

55 Tôi mang giá tr cho KH , KH mang tin đến cho tôi.

Thân Chào 

 

 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét