Chúng Ta Kiên Quyết Trở Thành Những Người Chủ ~ PHAN NGỌC LỢI

Chúng Ta Kiên Quyết Trở Thành Những Người Chủ

Chúng Ta Kiên Quyết Trở Thành Những Người Chủ,
chứ không phải nạn nhân của lịch sử.
Chúng ta làm chủ số phận của mình
chứ không nhường lối cho những sự
nghi ngờ và cảm xúc mùa quáng.

John F. Kennedy

 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét