{Cho thuê nhà} - MT CAO THẮNG, QUẬN 36m x 18m. Gồm 1 Trệt, 4 Lâu-giá thuê 7.000usd/tháng (TL) ~ PHAN NGỌC LỢI

{Cho thuê nhà} - MT CAO THẮNG, QUẬN 36m x 18m. Gồm 1 Trệt, 4 Lâu-giá thuê 7.000usd/tháng (TL)

 {Cho thuê nhà} - MT CAO THẮNG, QUẬN 36m x 18m. Gồm 1 Trệt, 4 Lâu-giá thuê 7.000usd/tháng (TL)


{Cho thuê nhà} - MT CAO THẮNG, QUẬN 3 - DT: 6m x 18m. Gồm 1 Trệt, 4 Lầu - Giá thuê : 7.000usd/tháng (TL) *** Hợp đồng dài hạn KO KINH DOANH ĂN UỐNG ALO 0949587079 WEB www.PhanNgocLoi.Com0 nhận xét:

Đăng nhận xét