Hầu Hết Mọi Người Chúng Ta Đều Mong Muốn Những Điều Sau Đây ~ PHAN NGỌC LỢI

Hầu Hết Mọi Người Chúng Ta Đều Mong Muốn Những Điều Sau Đây

 Hầu Hết Mọi Người Chúng Ta Đều Mong Muốn Những Điều Sau Đây
1. Có được sức khỏe tốt và một cuộc sống bình an.

2. Có những món ăn mình thích.

3. Có giấc ngủ ngon.

4. Có đầy đủ tiện bạc và tiên nghi vạt chất.

5. Có cuộc sống tốt đẹp ở kiếp sau.

6. Được thỏa mãn trong cuộc sống tình dục.

7. Con cái khỏe mạnh và hạnh phúc.

8. Có cảm giác mình là người quan trọng.


ST0 nhận xét:

Đăng nhận xét