Bộ Câu Hỏi Tìm Ra Sở Thích Và Niềm Vui ~ PHAN NGỌC LỢI

Bộ Câu Hỏi Tìm Ra Sở Thích Và Niềm Vui

Bộ Câu Hỏi Tìm Ra Sở Thích Và Niềm Vui


Câu hỏi 1: 
Trong quá khứ trước khi trở nên bận rộn bạn thích làm gì?

Câu hỏi 2:
Hiện tại khi rảnh rỗi bạn thích làm điều gì?

Câu hỏi 3:
Trong tương lai khi rảnh rỗi bạn thích làm điều gì?

Câu hỏi 4:
Loại sách bạn thích đọc là gì?

Câu hỏi 5:
3 bộ phim bạn thích xem là gì?

Câu hỏi 6
Bạn thường nói chuyện với mọi người về đề tài gì?

Câu hỏi 7:
Nếu phải giảng dạy cho người khác, đề tài bạn lựa chọn là gì?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét