Bãi Bầu ~ PHAN NGỌC LỢI

Bãi Bầu

Bãi Bầu

Bãi Bầu


Bãi Bầu Quy Nhơn vào xuân quá đẹp.
Cùng bạn bè thân hữu đi chơi.

Bãi Bầu

Bãi Bầu

Bãi Bầu

Bãi Bầu

Bãi Bầu

Bãi Bầu


Phan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét