Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8 ~ PHAN NGỌC LỢI

Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8

Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8

Đào Tạo Google Adwords

KHÓA HỌC: Bí Quyết quảng cáo Google Adwords 21đ/Click - Taget đúng khu vực - Tăng Doanh Số Đột Biến trong năm 2015


NỘI DUNG  ĐÀO TẠO

Ngày 1:

Google AdWords những kiến thức cần biết.
Tìm hiểu về cơ chế hoạt động Google Adwords
Các thuật ngữ cơ bản.
Phân tích và lựa chọn từ khóa đạt hiệu quả kinh doanh.
Đọc hiểu số liệu về chiến dịch quảng cáo đang hoạt động.
Các công cụ và chức năng trong tài khoản Google AdWords.


Ngày 2:

Thực hành 1 chiến dịch trên quảng cáo mạng tìm kiếm (Google Search)
Thực hành 1 chiến dịch mạng hiển thị (Google Display Network)
Lập chiến dịch đầy đủ chức năng.
Cấu trúc chiến dịch AdWords tốt nhất.
Tạo bản đồ, link hiển thị, số điện thoại và địa chỉ hiển thị cùng quảng cáo.
Kiểm tra vị trí quảng cáo.
Vấn đề về click ảo.
Tăng điểm chất lượng cho quảng cáo
Cách thiết lập tài khoản adwords uy tín và hoạt động ổn định


Yêu cầu:

-     Học viên tự trang bị laptop để tham gia khóa học.

-     Học viên đăng ký trước thẻ VISA/MasterCard (thường thì đăng ký 15 ngày mới có) để thực hành trong khóa học. Trường hợp chưa có thẻ thì học viên nên ghi chép kĩ để sau này thực hành cài đặt thanh toán bằng thẻ VISA/MasterCard

Ngày Thứ Nhất Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google AdwordsNgày Thứ Hai Dòa Tạo Google Adwords Khóa Số 8

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Đào Tạo Google Adwords

Phan Ngọc Lợi


1 nhận xét:

 1. Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8


  Đào Tạo Google Adwords

  KHÓA HỌC: Bí Quyết quảng cáo Google Adwords 21đ/Click - Taget đúng khu vực - Tăng Doanh Số Đột Biến trong năm 2015  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  Ngày 1:

  Google AdWords những kiến thức cần biết.
  Tìm hiểu về cơ chế hoạt động Google Adwords
  Các thuật ngữ cơ bản.
  Phân tích và lựa chọn từ khóa đạt hiệu quả kinh doanh.
  Đọc hiểu số liệu về chiến dịch quảng cáo đang hoạt động.
  Các công cụ và chức năng trong tài khoản Google AdWords.


  Ngày 2:

  Thực hành 1 chiến dịch trên quảng cáo mạng tìm kiếm (Google Search)
  Thực hành 1 chiến dịch mạng hiển thị (Google Display Network)
  Lập chiến dịch đầy đủ chức năng.
  Cấu trúc chiến dịch AdWords tốt nhất.
  Tạo bản đồ, link hiển thị, số điện thoại và địa chỉ hiển thị cùng quảng cáo.
  Kiểm tra vị trí quảng cáo.
  Vấn đề về click ảo.
  Tăng điểm chất lượng cho quảng cáo
  Cách thiết lập tài khoản adwords uy tín và hoạt động ổn định


  Yêu cầu:

  - Học viên tự trang bị laptop để tham gia khóa học.

  - Học viên đăng ký trước thẻ VISA/MasterCard (thường thì đăng ký 15 ngày mới có) để thực hành trong khóa học. Trường hợp chưa có thẻ thì học viên nên ghi chép kĩ để sau này thực hành cài đặt thanh toán bằng thẻ VISA/MasterCard

  Ngày Thứ Nhất Đào Tạo Google Adwords Khóa Số 8

  Trả lờiXóa