Hướng Dẫn Tạo Gmail và Tạo Kênh trên Youtube ~ PHAN NGỌC LỢI

Hướng Dẫn Tạo Gmail và Tạo Kênh trên Youtube

Hướng Dẫn Tạo Gmail và Tạo Kênh trên Youtube
Tạo Kênh Trên Youtube

Đầu tiên chúng ta vào trang http://gmail.com
Tạo một tài khoản mới

Tạo Kênh Trên Youtube


Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube

Tiến hành đăng nhập vào http://youtube.com
Tạo kênh. Ta chọn cài đặt youtube
Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp theo
Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp theo
Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp tục vào
Tạo Kênh Trên Youtube

Làm tương tự
Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp tục
Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp tục nếu nó bắt xác minh bước này thì chúng ta xác minh bình thường. đôi khi bước này không có thì chúng ta bỏ qua bước tiếp theo.

Tạo Kênh Trên Youtube

Tiếp tục
Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube

Chọn về kênh chính
Tạo Kênh Trên Youtube

Vào trình quản lý video
Tạo Kênh Trên Youtube

Rồi vào chuyển đổi kênh lại kênh vừa tạo

Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube

Tạo Kênh Trên Youtube


Tạo Kênh Trên Youtube
Tạo Kênh Trên Youtube


Tiếp theo

Tạo Kênh Trên Youtube


Tạo Kênh Trên Youtube


Tạo Kênh Trên Youtube


Tạo Kênh Trên Youtube

Và cứ thế tạo thêm các kênh mới.


Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Phan Ngọc Lợi 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét