Thái Độ Giàu Có ~ PHAN NGỌC LỢI

Thái Độ Giàu Có

Thái Độ Giàu Có

Chiến thắng trò chơi tiền bạc
Thái Độ Giàu Có 1/ Tôi là người quản lý tiền bạc xuất sắc.

2/ Tôi luôn luôn trả cho tôi trước.

3/ Tôi bỏ tiền vào tài khoản tự do tài chính mỗi ngày.

4/ Tiền của tôi làm việc chăm chỉ cho tôi và mang lại cho tôi nhiều      tiền hơn nữa.

5/ Tôi kiếm đủ thu nhập thụ động để trả cho cuộc sống mà tôi mong      muốn.

6/ Tự do tài chính. 
     Tôi làm việc vì tôi muốn, không phải vì tôi tôi phải làm việc.

7/ Công việc kinh doanh bán thời gian của tôi
    là quản lý và đầu tư tiền bạc của tôi,
    và tạo ra những nguồn thu nhập thụ động.

Tôi có tư duy giàu có! Hi5

Thái Độ Giàu Có 


1 nhận xét:

Đăng nhận xét