Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ ~ PHAN NGỌC LỢI

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ

Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ NữChúc Mừng

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 hằng năm. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét