EBOOK QUY TẮC SỐ 1 ~ PHAN NGỌC LỢI

EBOOK QUY TẮC SỐ 1

NHÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG CHỈ VỚI 15 PHÚT MỖI NGÀY
Quy Tắc Số 1

Mục Lục


Phần Một: 

LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ


1/ Những quy tắc đầu tư hoang đường.
2/ Quy tắc số 1 và bốn chữ cái M.
3/ Mua công ty, không mua cổ phiếu.
4/ Xác định lợi thế cạnh tranh.
5/ Năm chỉ số tài chính chủ yếu.
6/ Tính toán năm chỉ số tài chính chủ yếu.
7/ Đặt cược trên trường đua.
8/ Đồi hỏi một biên độ an toàn.
9/ Tính giá trị thực.
10/ Nắm bắt thời điểm thích hợp.
11/ Chộp lấy cây gậy.
12/ Ba công cụ.
13/ Những bước đầu tiên.

Quy tắc số 1

Phần Hai:

8 QUY TẮC  SỐ 1


14/ Loại bỏ trở ngại.
15/ CHuyển bị cho giao dịch đầu tiên.
16/ Những câu hỏi thuongf gặp.

Quy tắc số 1

Phan Ngọc Lợi0 nhận xét:

Đăng nhận xét