Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí ~ PHAN NGỌC LỢI

Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

    Có 10 phần mình chia sẻ 8 thôi -------------
  1. Quảng cáo bài viết -------------
  2. Quảng cáo trang -------------
  3. Chuyển mọi người đến trang web của bạn -------------
  4. Tăng số lượt chuyển đổi trên trang web -------------
  5. Tăng số lượt chuyển đổi trên trang web -------------
  6. Tăng số người tham dự sự kiện -------------
  7. Tăng số người tham dự sự kiện -------------
  8. Thu hút mọi người xem video -------------
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí


* Tổng Quan Về Các Hình Thức Quảng Cáo Facebook:

Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí
Các bạn sẽ được hướng dẫn 8 phần này 

1 Quảng cáo facebook bài viết:
Làm sao chạy bài viết với giá tối thiểu

Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

2 Quảng cáo facebook trang:
Làm sao tăng lượt thích trang độ tuổi, giới tính và khu vực
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

3 Quảng cáo facebook chuyển mọi người đến trang web của bạn:
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí
4 Quảng cáo Facebook tăng số lượt chuyển đổi trên trang web
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí


5 Quảng cáo facebook tiếp cận những người ở gần doanh nghiệp:
Facebook đang ưu đãi cái này nhất.
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

6 Quảng cáo facebook tăng số người tham dự sự kiện:
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

7 Quảng cáo facebook thu hút mọi người nhận ưu đãi:


Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

8 Quảng cáo facebook thu hút mọi người xem video:
Facebook đang ưu tiên cái này thứ nhì
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí


* Hai phần này dùng cho các nhà lập trình game và ứng dụng.


9 Quảng cáo facebook thu hút mọi người cài đặt ứng dụng:
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

10 Quảng cáo facebook tăng mức độ tương tác trong ứng dụng
Hướng Dẫn Quảng Cáo Facebook Miễn Phí

Liên hệ

Phan Ngọc Lợi
0905.393.577

0 nhận xét:

Đăng nhận xét