Làm Thế Nào Để THÔNG ĐIỆP Bạn Vượt Trội ~ PHAN NGỌC LỢI

Làm Thế Nào Để THÔNG ĐIỆP Bạn Vượt Trội

Làm Thế Nào Để THÔNG ĐIỆP Bạn Vượt Trội 

15 Bước Thiết Kế 1 THÔNG ĐIỆP Vượt Trội

Thông điệp1 Tiêu Đề Chính


2 Tiêu Đề Phụ


3 Đặc Điểm Nổi Bật Của Bạn


4 Câu Chuyện (về bạn hay công ty bạn )


5 Đặc Điểm và Lợi Ích (Cái này thì có gì thú vị)


6 Kêu Gọi Hành Động


7 Hệ Thống Truyền Miệng8 Hợp Tác Với Các Đối Tác Khác


9 Hệ Thống Tiếp Thị Liên Tục Vào Dữ Liệu


10 Bán Tới Bán Lui(Upsell / Down sells )


11 Sản Phẩm Và Dịch Vụ Cho Sân Sau


12 Đóng Gói / Bán Gộp Sản Phẩm


13 Chương Trình Liên Tục


14 Chương Trình Dành Cho Khách Hàng Thường Xuyên


15 Hành Động Đầu Tiên Mà Bạn Sẽ Thực Hiện Là Gì Và Khi Nào?

Thông điệp

Thông điệp

Thông điệp

Thông điệp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét