Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang ~ PHAN NGỌC LỢI

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hi bạn,
Nay mình chia sẻ bạn Facebook ADS quảng cáo bài viết.
Các bạn cứ làm từng bước 1. 
Làm không được alo Lợi 0905393577.

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang


Bước 1 Tạo quảng cáo:
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
 Bước 2 Chọn trang để quảng cáo:
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
 Bước 3 Chọn quốc gia, tiền và múi giờ
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
Bước 4 Chọn Địa Điểm, độ tuổi và giới tính
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
 Bước 5 Chọn hình ảnh hay video để quảng cáo
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
 Bước 6 Nhập thẻ visa vào cho cỗ máy Facebook hút tiền
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang
Hướng Dẫn Facebook ADS Miễn Phí Quảng Cáo Trang

Chúc các bạn thành công trong cuộc sống

Phan Ngọc Lợi

1 nhận xét: