Năm Nguyên Lý Bí Mật của Thôi Miên Thuyết Phúc ~ PHAN NGỌC LỢI

Năm Nguyên Lý Bí Mật của Thôi Miên Thuyết Phúc

Năm Nguyên Lý Bí Mật của Thôi Miên Thuyết Phúc
Tôi chưa bao giờ tiết lộ năm nguyên lý bí mật này cho ai cả. Chúng sẽ giúp bạn tạo nên được những Ngôn Từ Thôi Miên ngoài sức tưởng tượng.1. Nguyên Lý Hòa Nhập:

     Bạn càng hòa nhập với độc giả, họ sẽ càng muốn mua sản phẩm      khi bạn đề nghị:
     Hãy hỏi họ.
     Hãy nhờ họ giúp bạn 1 việc gì đó.
     Hãy làm cho website của bạn có tính tương tác cao.
     Bạn hiểu ý tôi rồi chứ  

2. Nguyên Lý Lựa Chọn:


3. Nguyên Lý Cái Tôi:


4. Nguyên Lý Tưởng Thưởng:


5. Nguyên Lý Tò Mò:0 nhận xét:

Đăng nhận xét