12 Nguyên Tắc Vàng Của Các Tỷ Phú Thế Giới ~ PHAN NGỌC LỢI

12 Nguyên Tắc Vàng Của Các Tỷ Phú Thế Giới

12 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA CÁC TỶ PHÚ THẾ GIỚI.

12 Nguyên Tắc Vàng Của Các Tỷ Phú Thế Giới

1. Luôn chủ động trong học tập

Họ luôn đọc các tạp chí, sách báo, tham gia các hội thảo để không ngừng học tập và tích lũy kinh nghiệm. Họ biết hạ cái tôi của mình để tiếp nhận cơ hội mới.


2. Biết chấp nhận rủi ro
Doanh nhân thành công là người chấp nhận rủi ro. Họ mạo hiểm thời gian, năng lượng và các nguồn lực của mình với hy vọng xây dựng một doanh nghiệp mạnh. Một doanh nhân thành đạt luôn có những rủi ro nhất định trước khi họ thành công.

3. Làm việc không cần lương
Tất cả lợi nhuận thu được đều được tái đầu tư vào doanh nghiệp. Để trở thành một doanh nhân thành công, bạn phải luôn luôn ghi nhớ rằng công việc bạn làm không phải là tạo ra lương hàng tháng mà thay vào đó là tạo ra một tài sản mà bạn có thể thu nhập và đầu tư các năm tiếp theo.


4. Làm việc nhiều giờ hơn so với nhân viên
Xây dựng một doanh nghiệp là không bao giờ dễ dàng, nó đòi hỏi thời gian và sự cống hiến. Họ làm việc gấp 3-4 lần so với những nhân viên bình thường để có thể đạt được những gì mình muốn.


5. Học hỏi từ những sai lầm
Họ học hỏi từ những sai lầm nhỏ nhất và không né tránh. Tỷ phú coi đó như một cơ hội để thấy được những điều mới mẻ.


6. Có khả năng sử dụng nợ
Doanh nhân thành công biết sử dụng nợ để tạo lợi thế. Họ biết làm thế nào để sử dụng công cụ nợ như một đòn bẩy để xây dựng doanh nghiệp mạnh.


7. Là người có trách nhiệm
Doanh nhân thành công dám chịu trách nhiệm về sự thất bại hay thành công của mình.


8. Luôn biết lắng nghe từ các lời chỉ trích
Doanh nhân thành công lắng nghe những lời chỉ trích để làm cho mình tốt hơn và mạnh mẽ hơn.


9. Tham vọng
Doanh nhân thành đạt suy nghĩ lớn và làm những việc lớn. Họ không bao giờ hài lòng với thành tích hiện tại. Họ tin rằng luôn luôn có chỗ cho cải tiến liên tục.


10. Những người nắm bắt cơ hội
Họ biết nắm bắt các cơ hội khi nhìn thấy một vấn đề. Theo họ, đằng sau mỗi vấn đề đều có cơ hội để phát triển.


11. Những nhà lãnh đạo vĩ đại
Họ có khả năng phát huy những điều tốt nhất trong các nhân viên của họ. Doanh nhân thành công truyền cảm hứng sáng tạo và đổi mới. Họ cũng có khả năng để thuê và dẫn dắt những cá nhân thông minh hơn.


12. Doanh nghiệp thành công là một đội
Doanh nhân thành công biết rằng tinh thần kinh doanh và đầu tư là thế nào. Vì thế, họ không bao giờ làm việc một mình, họ tham gia lực lượng với doanh nhân khác và các cố vấn chuyên nghiệp để xây dựng doanh nghiệp mạnh mẽ hơn.


-st-

Phan Ngọc Lợi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét