Làm Sao Để Tăng Giá Trị Bản Thân ~ PHAN NGỌC LỢI

Làm Sao Để Tăng Giá Trị Bản Thân

Làm Sao Để Tăng Giá Trị Bản Thân


Hi bạn,
Chỉ có tám bước thôi, bạn cứ làm đi làm lại sẽ thấy kết quả bất ngờ.Bước 1
Học chúng ta lựa chọn những gì mình học


Bước hai
Copy 100%
Ai dạy gì mình làm giống 100% người đó

Bước ba
Past 100%
Khi mình làm giống 100% đi tiếp bước bốn


Bước bốn
Sáng tạo tên cái cho riêng mình.

Bước năm
Cập nhật mới cho cái mình học liên tục

Bước sáu
Nâng cấp cái mình học lên

Bước bảy
Đóng gói chúng tại
ví dụ như Ebook

Bước tám
Chia sẻ cái mình học được đi càng nhiều càng tốt


Chúc các bạn thành công trong cuộc sống
Thông tin
Đánh giá bởi
3.265 thành viên
Ngày tháng
Chuyên mục
Thủ thuật PC
Đánh giá
5

6 nhận xét:

Đăng nhận xét