Kiến Tạo Giá Trị Bản Thân ~ PHAN NGỌC LỢI

Kiến Tạo Giá Trị Bản Thân

Kiến Tạo Giá Trị Bản Thân


Hi bạn,
Bản trong mỗi con người chúng ta gồm có hai phần Bên Trong và Bên Ngoài.
Bên trong nghĩa là tâm trí chúng ta, hàng này mình cũng cho tâm trí chúng ta ăn những gì?
Bên ngoài là những tác động bên ngoài như gia đình, bạn bè thầy cô vân vân...
Bản Thân là cái bên trong con người chúng ta:

Thứ nhất
Định hướng được mục tiêu cuộc đời.

Thứ hai
Thái độ ham học hỏi.


Thứ ba
Tư duy tiến lên 1% so với người khác.

Thứ tư
Hơn chính mình ngày hôm qua 1 %.


Thứ năm
Hôm nay tôi đã học được điều gì mới?


Bên Ngoài là cái tác động đến bạn

Thứ nhất
Phải có một người thầy dẫn đường.

Thứ hai
Phải có một nhóm trí tuệ ưu tú


Thứ ba
Cộng đồng mình giúp đễ


Chúc bạn thành công trong cuôc sống.


2 nhận xét:

 1. Kiến Tạo Giá Trị Bản Thân  Hi bạn,
  Bản trong mỗi con người chúng ta gồm có hai phần Bên Trong và Bên Ngoài.
  Bên trong nghĩa là tâm trí chúng ta, hàng này mình cũng cho tâm trí chúng ta ăn những gì?
  Bên ngoài là những tác động bên ngoài như gia đình, bạn bè thầy cô vân vân...

  Hạnh Nhân
  Hạnh Nhân Có Tác Dụng Gì
  Giá Hạnh Nhân
  Hạnh Nhân Mua Ở Đâu
  Hạnh Nhân Là Gì
  Quả Hạnh Nhân
  Hạnh Nhân Bán Ở Đâu

  http://www.phanngocloi.com/2016/09/kien-tao-gia-tri-ban-than.html

  tathithuthuy92@gmail.com

  Trả lờiXóa
 2. Kiến Tạo Giá Trị Bản Thân  Hi bạn,
  Bản trong mỗi con người chúng ta gồm có hai phần Bên Trong và Bên Ngoài.
  Bên trong nghĩa là tâm trí chúng ta, hàng này mình cũng cho tâm trí chúng ta ăn những gì?
  Bên ngoài là những tác động bên ngoài như gia đình, bạn bè thầy cô vân vân...

  http://www.phanngocloi.com/2016/09/kien-tao-gia-tri-ban-than.html

  Trả lờiXóa