BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE ~ PHAN NGỌC LỢI

BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE
Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE -  Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

NỘI DUNG KHÓA HỌC


Buổi Sáng:

- Tổng quan về Cây Internet Marketing

- Các bước khởi nghiệp về Online (cho người mới bắt đầu và đang kinh doanh)

-  Phân tích nhu cầu thị trường, lựa chọn sản phẩm kinh doanh  (Mật bí tại khóa học)

-  Xây dựng chiến lược giá, Chiến lược 80/20

-  Setup Mục Tiêu trong kinh doanh online ứng dụng NLP

-  Xây dựng Kết Quả trong tiềm thức ứng dụng NLP

Buổi Chiều:

-  Xây dựng vệ tinh bán hàng online – Mỗi ngày chỉ 30 Phút cho công việc.

-  Xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng tự động.

-  Công cụ phân tích khách hàng: lưu lượng truy cập, phân tích hành vi khách hàng,…

-    Đặt câu hỏi và giải quyết cho học viên.

-  Tổng kết khóa học.

Vài Hình Ảnh Lớp Học

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online

Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online


Phan Ngọc Lợi

7 nhận xét:

 1. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.


  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online


  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 2. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 3. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 4. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE
  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 5. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 6. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa
 7. Quả thật có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho bạn đúng không. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đọc thông tin CỰC HOT dưới đây. Tôi tin khi bạn đọc xong, bạn sẽ có giải pháp để kinh doanh thành công như bao người khác.

  Bạn sẽ học được BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE

  Bí Quyết Bán Hàng Và Kinh Doanh Online
  KHÓA HỌC FREE: BÍ QUYẾT BÁN HÀNG VÀ KINH DOANH ONLINE - Taget đúng Đối Tượng - Tăng Doanh Số Đột Biến từ 20 đến 200% trong năm 2015

  Trả lờiXóa