Học Facebook Ads Khóa Số 9 ~ PHAN NGỌC LỢI

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

BÍ QUYẾT TIẾP CẬN 500.000 KHÁCH HÀNG MỖI THÁNG TRÊN FACEBOOK

Học Facebook Ads Khóa Số 9


NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NGÀY 1:

*Tổng quan về Quảng cáo Facebook.

-     Facebook là gì?

-     Những ai sử dụng Facebook?

-     Có bao nhiêu chiến lược quảng cáo Facebook?

-     Hướng dẫn cách tạo ra các Profile, Fanpage, Group, Event               chuẩn phục vụ cho việc kinh doanh.

-     Chiến lược xây dựng nội dung Content

-     Chiến lược up bài

-     Cách up bài tự động

-     Cách tạo bài viết lan truyền viral marketing

NGÀY 2:

-      Hướng dẫn setup các chiến dịch quảng cáo Facebook.

-     Cách cài đặt và sử dụng các thẻ VISA, Master Card trong                 Quảng cáo Facebook

-     Chiến dịch tham gia vào bài viết trên Trang

-     Chiến dịch tăng số lượng thích Trang

-     Chiến dịch tăng lượt truy cập vào website

-     Chiến dịch tăng lượt tham gia sự kiện

-     Thủ thuật quảng cáo Facebook.

-     Cách làm giảm chi phí quảng cáo Facebook

-     Cách thu thập thông tin khách hàng bằng quảng cáo Facebook

-     Tổng kết trả lời thắc mắc cho học viên

Yêu cầu:

-     Học viên tự trang bị laptop để tham gia khóa học.

-     Học viên đăng ký trước thẻ VISA/MasterCard (thường thì đăng ký 15 ngày mới có) để thực hành trong khóa học. Trường hợp chưa có thẻ thì học viên nên ghi chép kĩ để sau này thực hành cài đặt thanh toán bằng thẻ VISA/MasterCard

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9

Học Facebook Ads Khóa Số 9


Phan Ngọc Lợi

3 nhận xét:

 1. Học Facebook Ads Khóa Số 9


  Học Facebook Ads Khóa Số 9

  BÍ QUYẾT TIẾP CẬN 500.000 KHÁCH HÀNG MỖI THÁNG TRÊN FACEBOOK

  Trả lờiXóa
 2. Học Facebook Ads Khóa Số 9
  Học Facebook Ads Khóa Số 9

  BÍ QUYẾT TIẾP CẬN 500.000 KHÁCH HÀNG MỖI THÁNG TRÊN FACEBOOK
  Học Facebook Ads Khóa Số 9


  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  NGÀY 1:

  *Tổng quan về Quảng cáo Facebook.

  - Facebook là gì?

  - Những ai sử dụng Facebook?

  - Có bao nhiêu chiến lược quảng cáo Facebook?

  - Hướng dẫn cách tạo ra các Profile, Fanpage, Group, Event chuẩn phục vụ cho việc kinh doanh.

  - Chiến lược xây dựng nội dung Content

  - Chiến lược up bài

  - Cách up bài tự động

  - Cách tạo bài viết lan truyền viral marketing

  NGÀY 2:

  - Hướng dẫn setup các chiến dịch quảng cáo Facebook.

  - Cách cài đặt và sử dụng các thẻ VISA, Master Card trong Quảng cáo Facebook

  - Chiến dịch tham gia vào bài viết trên Trang

  - Chiến dịch tăng số lượng thích Trang

  - Chiến dịch tăng lượt truy cập vào website

  - Chiến dịch tăng lượt tham gia sự kiện

  - Thủ thuật quảng cáo Facebook.

  - Cách làm giảm chi phí quảng cáo Facebook

  - Cách thu thập thông tin khách hàng bằng quảng cáo Facebook

  - Tổng kết trả lời thắc mắc cho học viên

  Yêu cầu:

  - Học viên tự trang bị laptop để tham gia khóa học.

  - Học viên đăng ký trước thẻ VISA/MasterCard (thường thì đăng ký 15 ngày mới có) để thực hành trong khóa học. Trường hợp chưa có thẻ thì học viên nên ghi chép kĩ để sau này thực hành cài đặt thanh toán bằng thẻ VISA/MasterCard

  Trả lờiXóa
 3. Học Facebook Ads Khóa Số 9


  Học Facebook Ads Khóa Số 9

  BÍ QUYẾT TIẾP CẬN 500.000 KHÁCH HÀNG MỖI THÁNG TRÊN FACEBOOK


  Học Facebook Ads Khóa Số 9


  NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  NGÀY 1:

  *Tổng quan về Quảng cáo Facebook.

  - Facebook là gì?

  - Những ai sử dụng Facebook?

  - Có bao nhiêu chiến lược quảng cáo Facebook?

  - Hướng dẫn cách tạo ra các Profile, Fanpage, Group, Event chuẩn phục vụ cho việc kinh doanh.

  - Chiến lược xây dựng nội dung Content

  - Chiến lược up bài

  - Cách up bài tự động

  - Cách tạo bài viết lan truyền viral marketing

  NGÀY 2:

  - Hướng dẫn setup các chiến dịch quảng cáo Facebook.

  - Cách cài đặt và sử dụng các thẻ VISA, Master Card trong Quảng cáo Facebook

  - Chiến dịch tham gia vào bài viết trên Trang

  - Chiến dịch tăng số lượng thích Trang

  - Chiến dịch tăng lượt truy cập vào website

  - Chiến dịch tăng lượt tham gia sự kiện

  - Thủ thuật quảng cáo Facebook.

  - Cách làm giảm chi phí quảng cáo Facebook

  - Cách thu thập thông tin khách hàng bằng quảng cáo Facebook

  - Tổng kết trả lời thắc mắc cho học viên

  Yêu cầu:

  - Học viên tự trang bị laptop để tham gia khóa học.

  - Học viên đăng ký trước thẻ VISA/MasterCard (thường thì đăng ký 15 ngày mới có) để thực hành trong khóa học. Trường hợp chưa có thẻ thì học viên nên ghi chép kĩ để sau này thực hành cài đặt thanh toán bằng thẻ VISA/MasterCard

  Trả lờiXóa