Tặng Bạn Ebook Rich Rules Của Kevin Green ~ PHAN NGỌC LỢI

Tặng Bạn Ebook Rich Rules Của Kevin Green

Tặng Bạn Ebook Rich Rules  Của Kevin GreenMột trong những chiến lược làm giàu thành công nhất xuyên suốt lịch sử nhân loại là đầu tư bất động sản, dù cách bạn đầu tư và nơi bạn đầu tư phụ thuộc vào việc bạn có được đào tạo đúng cách hay không? Bạn cần phải hiểu được những tiêu chí lựa chọn của mình và có bức tranh dự báo kinh tế tổng thể.

Không quan tâm tới tình trạng tài chính hiện tại của bạn, Ông ấy sẽ giúp bạn xác định được một con đường cụ thể tới sự giàu có bền vững lâu dài có thể đem lại lợi nhuận cho bạn và những người bạn yêu thương mãi mãi trong tương lai.

Trước khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản này, bạn sẽ học được những nền tảng về nợ (tầm quan trọng của điểm tín dụng), Dòng Tiền, làm sao để kết hợp một chiến lược đầu tư bất động sản cơ bản và bảo vệ tài sản. Chương trình sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra thu nhập thụ động để bạn không cần thiết phải làm việc nữa.


DIỄN GIẢ: MR. KEVIN GREEN• Kevin Green là một nhà triệu phú tự thân làm giàu và doanh nhân xã hội cũng như một chuyên gia trong lĩnh vực làm giàu.

• Ông là một trong những nhà đầu tư bất động sản lớn nhất nước Anh và là một ông chủ kinh doanh đa ngành.

• Ông có một kinh nghiệm dồi dào về thế giới đầu tư bất động sản, dẫn đầu các công ty lớn thành công và các ngành kinh doanh không tài sản có liên quan khác.

• Ông giúp đỡ mọi người tìm ra phương pháp đầu tư và tạo ra tiền bằng cách huấn luyện dưới thương hiệu riêng của ông Kevin Green Wealth (KGW).

• Trong suốt quá trình nghiên cứu ông đã học về những nguồn gốc đơn giản của thành công và các nguyên lý chung nhất định góp phần cho thành công của mình. Kevin biết mọi thứ về thuê nhà đất và làm sao để đầu tư bất động sản thành công.

• Kevin tiếp tục thịnh vượng trong kinh doanh và lựa chọn truyền đạt lại cho thế hệ doanh nhân tiếp theo bằng việc chia sẻ những kiến thức của ông và sự hiểu biết về cách xây dựng sự giàu có.


Tặng Bạn Ebook Rich Relus Tải tại đây

Hình Ảnh Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing

Đào Tạo Facebook Marketing


Phan Ngọc Lợi

3 nhận xét:

 1. Tặng Bạn Ebook Rich Rues Của Kevin Green
  Một trong những chiến lược làm giàu thành công nhất xuyên suốt lịch sử nhân loại là đầu tư bất động sản, dù cách bạn đầu tư và nơi bạn đầu tư phụ thuộc vào việc bạn có được đào tạo đúng cách hay không? Bạn cần phải hiểu được những tiêu chí lựa chọn của mình và có bức tranh dự báo kinh tế tổng thể.

  Không quan tâm tới tình trạng tài chính hiện tại của bạn, Ông ấy sẽ giúp bạn xác định được một con đường cụ thể tới sự giàu có bền vững lâu dài có thể đem lại lợi nhuận cho bạn và những người bạn yêu thương mãi mãi trong tương lai.

  Trước khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản này, bạn sẽ học được những nền tảng về nợ (tầm quan trọng của điểm tín dụng), Dòng Tiền, làm sao để kết hợp một chiến lược đầu tư bất động sản cơ bản và bảo vệ tài sản. Chương trình sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra thu nhập thụ động để bạn không cần thiết phải làm việc nữa.

  Trả lờiXóa
 2. Tặng Bạn Ebook Rich Rues Của Kevin Green
  Một trong những chiến lược làm giàu thành công nhất xuyên suốt lịch sử nhân loại là đầu tư bất động sản, dù cách bạn đầu tư và nơi bạn đầu tư phụ thuộc vào việc bạn có được đào tạo đúng cách hay không? Bạn cần phải hiểu được những tiêu chí lựa chọn của mình và có bức tranh dự báo kinh tế tổng thể.

  Không quan tâm tới tình trạng tài chính hiện tại của bạn, Ông ấy sẽ giúp bạn xác định được một con đường cụ thể tới sự giàu có bền vững lâu dài có thể đem lại lợi nhuận cho bạn và những người bạn yêu thương mãi mãi trong tương lai.

  Trước khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản này, bạn sẽ học được những nền tảng về nợ (tầm quan trọng của điểm tín dụng), Dòng Tiền, làm sao để kết hợp một chiến lược đầu tư bất động sản cơ bản và bảo vệ tài sản. Chương trình sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra thu nhập thụ động để bạn không cần thiết phải làm việc nữa.

  Trả lờiXóa
 3. Tặng Bạn Ebook Rich Rues Của Kevin Green
  Một trong những chiến lược làm giàu thành công nhất xuyên suốt lịch sử nhân loại là đầu tư bất động sản, dù cách bạn đầu tư và nơi bạn đầu tư phụ thuộc vào việc bạn có được đào tạo đúng cách hay không? Bạn cần phải hiểu được những tiêu chí lựa chọn của mình và có bức tranh dự báo kinh tế tổng thể.

  Không quan tâm tới tình trạng tài chính hiện tại của bạn, Ông ấy sẽ giúp bạn xác định được một con đường cụ thể tới sự giàu có bền vững lâu dài có thể đem lại lợi nhuận cho bạn và những người bạn yêu thương mãi mãi trong tương lai.

  Trước khi kết thúc Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản này, bạn sẽ học được những nền tảng về nợ (tầm quan trọng của điểm tín dụng), Dòng Tiền, làm sao để kết hợp một chiến lược đầu tư bất động sản cơ bản và bảo vệ tài sản. Chương trình sẽ chỉ cho bạn cách tạo ra thu nhập thụ động để bạn không cần thiết phải làm việc nữa.

  Trả lờiXóa