CHỊU TRÁCH NHIỆM 100% VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN ~ PHAN NGỌC LỢI

CHỊU TRÁCH NHIỆM 100% VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

CHỊU TRÁCH NHIỆM 100% VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN


Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Thường thì mọi người hay suy nghĩ đến Số Phận và ai đó lỡ nghĩ theo cách số tôi nghèo thì họ không tin vào sự thành công, giàu có, niềm vui và hạnh phúc mà mỗi người phải được hưởng.

Ở đây tôi muốn nói rằng bạn được quyền Tin Vào Chính Mình luôn Thành Công và Giàu Có nó nằm ngay chính trong con người bạn, trong suy nghĩ bạn bây giờ bạn đặt tay lên ngực, cảm nhận từng hơi thở và trong suy nghĩ của bạn xuất hiện dòng chữ “Tôi làm chủ cuộc sống của tôi“.

Chính bạn chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của mình.

Hãy tạo cho cuộc sống của bạn sung túc, nhiều niềm vui, hạnh phúc, giàu có về mối quan hệ, tư duy rộng mở, được sống với những trải nghiệm phong phú. 

Hãy bắt tay thực hiện điều đó ngay hôm nay.

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Tôi chia sẻ đến bạn công thức sau:
Vấn đề cuộc sống + Cách bạn giải quyết = Kết quả cuộc đời.

Thật sự là như vậy nếu bạn áp dụng được công thức này bạn sẽ thay đổi được kết quả cuộc sống.

Để tôi lấy ví dụ cho bạn:
Không thông minh, học dở + Siêng năng, chăm chỉ = Thành công, thành đạt.

Hay:
Thông minh, lanh lợi + làm biếng, không làm việc = thất bại, đỗ lỗi.

Hãy chịu 100% trách nhiệm về cuộc sống của bạn bằng cách ứng dụng tốt công thức trên. Bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Chúc bạn thành công trong cuộc sống

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

Phan Ngọc Lợi

2 nhận xét:

 1. CHỊU TRÁCH NHIỆM 100% VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN  Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

  Thường thì mọi người hay suy nghĩ đến Số Phận và ai đó lỡ nghĩ theo cách số tôi nghèo thì họ không tin vào sự thành công, giàu có, niềm vui và hạnh phúc mà mỗi người phải được hưởng.

  Ở đây tôi muốn nói rằng bạn được quyền Tin Vào Chính Mình luôn Thành Công và Giàu Có nó nằm ngay chính trong con người bạn, trong suy nghĩ bạn bây giờ bạn đặt tay lên ngực, cảm nhận từng hơi thở và trong suy nghĩ của bạn xuất hiện dòng chữ “Tôi làm chủ cuộc sống của tôi“.

  Chính bạn chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm 100% về cuộc sống của mình.

  Hãy tạo cho cuộc sống của bạn sung túc, nhiều niềm vui, hạnh phúc, giàu có về mối quan hệ, tư duy rộng mở, được sống với những trải nghiệm phong phú.

  Hãy bắt tay thực hiện điều đó ngay hôm nay.


  Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

  Tôi chia sẻ đến bạn công thức sau:
  Vấn đề cuộc sống + Cách bạn giải quyết = Kết quả cuộc đời.

  Thật sự là như vậy nếu bạn áp dụng được công thức này bạn sẽ thay đổi được kết quả cuộc sống.

  Để tôi lấy ví dụ cho bạn:
  Không thông minh, học dở + Siêng năng, chăm chỉ = Thành công, thành đạt.

  Hay:
  Thông minh, lanh lợi + làm biếng, không làm việc = thất bại, đỗ lỗi.

  Hãy chịu 100% trách nhiệm về cuộc sống của bạn bằng cách ứng dụng tốt công thức trên. Bạn sẽ có cuộc sống tốt hơn.

  Trả lờiXóa
 2. CHỊU TRÁCH NHIỆM 100% VỀ CUỘC ĐỜI CỦA BẠN

  Chịu trách Nhiệm 100% về cuộc đời bạn

  Thường thì mọi người hay suy nghĩ đến Số Phận và ai đó lỡ nghĩ theo cách số tôi nghèo thì họ không tin vào sự thành công, giàu có, niềm vui và hạnh phúc mà mỗi người phải được hưởng.

  Ở đây tôi muốn nói rằng bạn được quyền Tin Vào Chính Mình luôn Thành Công và Giàu Có nó nằm ngay chính trong con người bạn, trong suy nghĩ bạn bây giờ bạn đặt tay lên ngực, cảm nhận từng hơi thở và trong suy nghĩ của bạn xuất hiện dòng chữ “Tôi làm chủ cuộc sống của tôi“.

  Trả lờiXóa