NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU - CHƯƠNG 9: SỨC MẠNH CỦA NHÓM TRÍ TUỆ ƯU TÚ ~ PHAN NGỌC LỢI

NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU - CHƯƠNG 9: SỨC MẠNH CỦA NHÓM TRÍ TUỆ ƯU TÚ
SỨC MẠNH DẪN DẮT


Bước làm giàu thứ chín

            Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.
           Sức mạnh có thể được định nghĩa là “kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh”. Sức mạnh, theo nghĩa được sử dụng ở đây, muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp.
            Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng.
            Nếu sức mạnh là “kiến thức được tổ chức”, chúng ta hãy kiểm tra nguồn gốc của kiến thức này:
 1. Miền Trí tuệ vô biên. Bạn có thể tiếp cận nguồn tri thức này với sự giúp đỡ của óc tưởng tượng sáng tạo thông qua tiềm thức. Điều này đã được đề cập đến trong các chương trước về niềm tin, tự kỷ ám thị, khả năng tưởng tượng và sẽ được nói chi tiết hơn trong chương 11, Tiềm thức và chương 12, Não bộ.
 2. Những kinh nghiệm được tích lũy. Những kinh nghiệm đã được tích lũy của con người có thể được tìm thấy trong bất cứ một thư viện công cộng nào được trang bị tốt. Một phần quan trọng của các kinh nghiệm này được phân loại và tổ chức giảng dạy trong trường học.
 3. Thí nghiệm và nghiên cứu. Trong lĩnh vực khoa học và trong thực tế cuộc sống, con người thu thập và phân loại, tổ chức những sự kiện và thông tin mới hàng ngày. Đây là nguồn kiến thức bạn phải tận dụng khi chúng không sẵn có qua "kinh nghiệm đã được tích lũy". Lúc này, trí tưởng tưởng sáng tạo cần phải được sử dụng.
Kiến thức có thể đạt được từ bất kỳ nguồn nào được nói đến ở trên. Chúng có thể biến thành sức mạnh bằng cách tổ chức thành những kế hoạch rõ ràng và biến những kế hoạch đó thành những hành động.
Khảo sát ba nguồn kiến thức trên, bạn sẽ thấy nếu chỉ dựa vào những nỗ lực cá nhân sẽ rất khó để có được tất cả những kiến thức cần thiết đó và biến chúng thành những kế hoạch hành động cụ thể. Nếu những kế hoạch của bạn lớn và toàn diện, nhìn chung bạn phải thuyết phục được những người khác hợp tác với bạn để có thể tổ chức những kiến thức đó thành sức mạnh.

TÌM KIẾM SỨC MẠNH THÔNG QUA NHÓM TRÍ TUỆ ƯU TÚ

            Trí tuệ ưu tú có thể được định nghĩa là “sự phối hợp giữa kiến thức và nỗ lực trên tinh thần hòa hợp giữa hai hay nhiều người nhằm đạt được một mục đích xác định”.
Không có một cá nhân nào có thể đạt được một sức mạnh to lớn nếu không sử dụng Trí tuệ ưu tú. Trong Chương 6, lập kế hoạch, tôi đã dẫn giải cho các bạn thấy làm thế nào để tạo ra những kế hoạch nhằm biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Nếu bạn tiến hành những hướng dẫn đó với lòng kiên trì và trí thông minh đồng thời lựa chọn đúng đắn nhóm Trí tuệ ưu tú của mình, thì mục đích của bạn đã đạt được một nửa, thậm chí ngay cả trước khi bạn bắt đầu nhận ra điều đó.
Để bạn hiểu rõ hơn sức mạnh tiềm tàng nếu như bạn lựa chọn đúng đắn nhóm Trí tuệ ưu tú, tôi sẽ giải thích hai lợi điểm khi áp dụng những nguyên tắc nhóm Trí tuệ ưu tú, một là lợi thế kinh tế, hai là lợi thế tinh thần.
Lợi thế kinh tế: Thuộc tính kinh tế là hiển nhiên. Những cá nhân ưu tú sẵn sàng cống hiến tất cả những gì họ có thể trên tinh thần hòa hợp tuyệt đối và luôn nhận được những lời khuyên răn, tư vấn cũng như hợp tác từ nhóm đó chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích kinh tế tương đương. Dạng liên minh hợp tác bởi trên nền tảng hầu hết của mọi gia tài lớn. Thấu hiểu chân lý vĩ đại này có thể quyết định hoàn toàn tình trạng tài chính của bạn.
Lợi thế tinh thần: Những gì tôi đề cập đến về lợi ích tinh thần của Trí tuệ ưu tú khó lĩnh hội hơn một chút. Bạn có thể hiểu hơn về ý nghĩa của nó qua lời phát biểu sau: “Không có hai trí tuệ nào đến với nhau mà không tạo ra một sức mạnh thứ ba, một sức mạnh vô hình và trừu tượng có thể được so sánh như một bộ não thứ ba”. Trí tuệ con người cũng là một dạng năng lượng. Khi trí tuệ của hai người phối kết với nhau trên tinh thần hòa hợp, năng lượng của trí tuệ này dường như “kích thích” năng lượng của trí tuệ kia, tạo ra hiệu ứng tinh thần đặc biệt của nhóm Trí tuệ ưu tú.
            Chính Andrew Carnegie là người đầu tiên truyền đạt cho tôi những nguyên tắc Trí tuệ hay đúng hơn là những đặc trưng kinh tế của nó hơn năm mươi năm về trước. Việc khám phá ra nguyên tắc này đã quyết định đến sự lựa chọn sự nghiệp của cuộc đời tôi.
            Nhóm Trí tuệ ưu tú của ngài Carnegie gồm khoảng năm mươi người luôn sát cánh bên ông để chiến đấu cho một mục tiêu rõ ràng là sản xuất và kinh doanh thép. Andrew Carnegie biết rất ít về phương diện kỹ thuật của ngành thép, điểm mạnh của ông là khả năng kết nối và tập hợp những người khác cùng làm việc trên tinh thần hòa hợp để cùng hướng tới một mục tiêu chung. Ông cho rằng tất cả gia tài mà ông có được là nhờ sức mạnh ông đã tích lũy được thông qua nhóm Trí tuệ ưu tú của mình.
            Nếu bạn phân tích thành công của bất cứ người nào đã tích lũy được một gia tài lớn và cả những người tích lũy được một gia tài khiêm tốn hơn, bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều sử dụng một cách ý thức hoặc vô thức sức mạnh của nguyên tắc  Trí tuệ ưu tú.
            Những sức mạnh to lớn chỉ có thể được tích lũy qua nguyên tắc này!

Làm sao để tăng sức mạnh não bộ của bạn?

            Bộ não của con người có thể được so sánh như một viên pin. Chúng ta biết rằng nhiều viên pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn so với một viên. Và mỗi viên pin chỉ cung cấp một mức năng lượng giới hạn mà thôi và mức năng lượng đó cũng khác nhau ở mỗi viên pin khác nhau.
            Bộ não cũng vậy, hiệu quả làm việc của bộ não ở mỗi người một khác. Nhiều bộ não cùng phối hợp và liên kết với nhau trên tinh thần hòa hợp sẽ cung cấp nhiều năng lượng tư duy hơn so với một bộ não đơn độc, giống như một bộ pin bao giờ cũng cung cấp nhiều năng lượng điện hơn chỉ một chiếc pin đơn lẻ.
            Qua phép ẩn dụ này, bạn có thể thấy rằng nguyên tắc Trí tuệ ưu tú nắm giữ bí mật của nguồn sức mạnh mà những người có khả năng tập hợp những trí tuệ ưu việt quanh mình đã sử dụng để trở nên giàu có.
            Hơn nữa, khi một nhóm nhiều bộ não phối hợp với nhau để cùng làm việc một cách hòa hợp, từng cá nhân trong nhóm đều có thể tận dụng năng lượng tăng thêm được tạo ra bởi trí tuệ tập thể của cá nhân.
            Hầu như ai cũng biết Henry Ford đã khởi nghiệp trong nghèo khó, không được học hành đến nơi đến chốn và thiếu nhiều kiến thức cần thiết. Nhưng chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, Henry Ford đã vượt qua được cả ba khó khăn đó và trong vòng hai mươi lăm năm ông đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ.
            Ford đã làm thế nào để đạt được điều kỳ diệu đó? Đây là một nguyên nhân quan trọng: Henry Ford đã có những bước tiến dài và nhanh nhất kể từ khi ông trở thành bạn của nhà phát minh nổi tiếng Thomas A. Edison. Câu chuyện về thành công của Ford là dấu hiệu đầu tiên cho thấy một trí tuệ có thể ảnh hưởng thế nào lên một trí tuệ khác. Hãy bước một bước xa hơn và bạn sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn nữa chứng tỏ sức mạnh lớn lao được tạo ra thông qua liên minh những trí tuệ ưu tú. Thực tế là nhữngthành quả nổi bật nhất của Ford bắt đầu từ khi ông quen với Lurther Burbank (tất cả họ đều là những người có trí tuệ vượt bậc).
            Con người thường bị ảnh hưởng bởi tính cách, thói quen và sức mạnh tư duy của những người mà họ cùng cộng tác trên tinh thần thông cảm và hòa hợp. Sự cộng tác với Edisonl, Burbank, Burroughs và Firestone đã mang thêm đến cho trí tuệ của Ford sự thông thái, kinh nghiệm, kiến thức và các sức mạnh tinh thần khác. Ford đã sử dụng những nguyên tắc Trí tuệ ưu tú theo đúng những phương pháp được miêu tả trong cuốn sách này.
Nguyên tắc này luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng.
Tôi đã nhắc đến Mahatma Gandhi ở phần trước của cuốn sách. Bây giờ tôi muốn nhắc lại những phương pháp mà ông đã sử dụng để đạt được nguồn sức mạnh to lớn của mình. Phương pháp đó có thể giải thích chỉ bằng vài từ ngắn ngủi. Ông có được sức mạnh đó bằng cáh thuyết phục hơn hai trăm triệu người cùng hòa chung tâm hồn và thể xác trên tinh thần đoàn kết vì một mục đích rõ ràng.
Nói một cách ngắn gọn, Gandhi đã thực hiện được một điều kỳ diệu là thuyết phục được hai trăm triệu người cùng cộng tác với nhau trên tinh thần hòa hợp mà không ép buộc họ. Nếu bạn không tin đó là điều kỳ diệu, hãy thuyết phục dù chỉ hai người cùng hợp tác với nhau một cách hòa hợp trong một khoảng thời gian nhất định.
Những người từng điều hành công ty đều biết rằng rất khó để nhân viên cùng làm việc với nhau một cách hòa hợp dù theo nghĩa rộng nhất của từ này.

Tìm kiếm những thành viên cho nhóm Trí tuệ ưu tú của bạn

            Hãy tập hợp xung quanh bạn càng nhiều người mà bạn cần càng tốt để thành lập được một nhóm Trí tuệ ưu tú có thể giúp bạn tạo ra và tiến hành một hay nhiều kế hoạch tích lũy tiền bạc. Tuân theo sự chỉ dẫn này là tối cần thiết đẻ thành công.
            Hãy lựa chọn để công tác với những người chia sẻ những giá trị, mục tiêu và mối quan tâm chung với bạn, đặc biệt họ cần có một khát vọng mãnh liệt muốn cống hiến và đóng góp vào nỗ lực chung. Thử nghiệm và lỗi lầm là không thể tránh khỏi nhưng có hai phẩm chất bạn phải luôn ghi nhớ trong khi lựa chọn các thành viên cho nhóm Trí tuệ ưu tú của mình.
            Đầu tiên là khả năng làm việc. Đừng lựa chọn những người cho nhóm bạn chỉ vì đơn giản là bạn biết họ và thích họ. Những người như thế có giá trị với bạn bởi vì họ làm cho cuộc sống của bạn phong phú và tốt đẹp hơn, nhưng họ không phù hợp hay cần thiết cho một liên minh Trí tuệ ưu tú. Người bạn tất nhất cảu bạn có thể sẽ không phải là người tiếp thị chuyên nghiệp nhất nhưng anh ta hay cô ta có thể giới thiệu cho bạn những người cần thiết.
            Thứ hai là năng làm việc trên tinh thần hòa hợp với người khác. Một số người có thể để lộ ý tưởng, đơn giản vì họ có thói quen ngồi lê đôi mách.bạn không cần những người đó trong nhóm của bạn.
            Hãy luôn biết cách hòa mình vào từng thành viên trong nhóm để thấu hiểu họ. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ ứng xử thế nào trong một tình huống mà bạn ở vị trí của anh ta hay cô ta.
            Hãy chú ý đến ngôn ngữ cơ thể. Đôi khi vẻ mặt và các cử chỉ chỉ nói lên nhiều điều về suy nghĩ của một người hơn là những gì anh ta nói.
            Hãy cảm nhận với những gì không được nói ra. Đôi khi những điều không được nói đến lại quan trọng hơn nhiều so với những điều đã được đề cập.
            Đừng cố gắng ép buộc những người trong nhóm phải đồng thuận với nhau một cách quá nhanh chóng. Hãy cho phép những người muốn thể nghiệm những ý tưởng mới được quyền kịch liệt phản đối những ý tưởng của bạn hay các thành viên khác.

Đền đáp lại nhóm Trí tuệ ưu tú của bạn

            Trước khi thành lập nhóm Trí tuệ ưu tú của bạn, bạn hãy quyết định xem bạn có thể cung cấp cho các cá nhân trong nhóm những lợi ích gì để đổi lấy sự hợp tác của họ. Không ai có thể làm việc vô hạn định mà không được đền đáp. Cũng không có người thông minh nào yêu cầu hoặc chờ đợi người khác làm cho mình mà không đền đáp họ một cách đầy đủ và xứng đáng.
            Sự giàu có tất nhiên sẽ là điều hấp dẫn các thành viên trong nhóm nhất. Hãy công bằng và rộng lượng khi phân chia lợi nhuận.
            Sự công nhận của người khác và cơ hội được thể hiện mình cũng quan trọng không kém tiền bạc đối với một số thành viên trong nhóm.
            Hãy luôn nhớ rằng, trong những sự cộng tác như thế này, việc cố gắng làm nhiều hơn và tốt hơn so với những gì nhận được là đặc biệt quan trọng. Là người lãnh đạo, bạn phải là tấm gương để những người khác noi theo.
            Mỗi thành viên phải thống nhất ngay từ đầu về khoản đóng góp của mỗi người cũng như phân chia rõ ràng các lợi ích và lợi nhuận. Hãy lưu ý rằng, nếu bất đồng xảy ra, bạn sẽ làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người, chôn vùi tình bạn đồng thời phá vỡ cả dự án kinh doanh của bạn.

Gặp gỡ nhóm Trí tuệ ưu tú

            Hãy sắp xếp gặp gỡ các thành viên của nhóm Trí tuệ ưu tú ít nhất hai lần một tuần và thường xuyên hơn nếu có thể, cho đến khi bạn và cả nhóm cùng nhóm hoàn thiện xong một hay nhiều kế hoạch cần thiết để tích lũy tiền bạc.
            Buổi gặp gỡ đầu tiên nên tập trung vào phân tích cụ thể những điểm mạnh và điểm yếu cũng như thống nhất và hiệu chỉnh lại các kế hoạch của cả nhóm.
            Nhóm của bạn phải sẵn sàng làm bất kỳ điều tốt đẹp và có ích nào. Định ra trách nhiệm cụ thể và các bước hành động cần triển khai.
            Khi nhóm Trí tuệ ưu tú trưởng thành hơn và sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhóm phát triển, bạn sẽ nhận thấy rằng những cuộc gặp gỡ luôn tạo ra hàng loạt những ý tưởng mới.
            Đừng để những cuộc gặp gỡ trở nên quá thường xuyên và mang tính nghi thức đến nỗi không còn chỗ cho những cuộc điện thoại  hay các hình thức liên lạc ít nghi thức hơn.

Duy trì nhóm Trí tuệ ưu tú

            Luôn nỗ lực hoàn thiện hơn nữa sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhóm Trí tuệ ưu tú của bạn. Nếu bạn không thể thực hiện theo những chỉ dẫn này, bạn sẽ chắc chắn đối mặt với thất bại. Nguyên tắc Trí tuệ ưu tú không thể được áp dụng thành công nếu như tinh thần hòa hợp không chi phối hoàn toàn nhóm của bạn.
            Tạo ra một môi trường làm việc an toàn và cởi mở. Khai thác tất cả ý tưởng với sự quan tâm một cách bình đẳng tới suy nghĩ và cảm xúc của những người nghĩ ra các ý tưởng đó.
            Mọi người phải đối xử nhau hoàn toàn trên cơ sở đạo đức. Không thành viên nào được đòi hỏi những lợi ích không công bằng so với các thành viên khác.
            Là một người lãnh đạo, bạn phải biết cách khích lệ niềm tin trong các thành viên của nhóm bằng cách cống hiến hết mình vì khát vọng chung, mục tiêu chung của nhóm. Các thành viên phải biết chắc rằng bạn là người đáng tin cậy và trung kiên.
            Cuối cùng, khi bạn phải trình bày kết quả nỗ lực của cả nhóm trước các nhà đầu tư, người mua và công chúng nói chung, bạn sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn nhất với tư cách một người lãnh đạo để có thể duy trì được sự đồng thuận và hòa hợp trong nhóm. Những nỗ lực của nhóm sẽ được đánh giá bởi người ngoài, bị đánh giá như vậy bao giờ cũng đòi hỏi mỗi thành viên phải có lòng dũng cảm và kiên trì. Lòng can đảm của mỗi thành viên riêng lẻ không thể so sánh với lòng can đảm của cả một nhóm đoàn kết lại. Bạn càng duy trì được sự hòa hợp trong nhóm thì sức mạnh mà lòng quả cảm đem đến càng lớn. Sức mạnh đó càng lớn thì nhóm của bạn càng vượt qua nhiều trở ngại khó khăn hơn trên đường tới thành công.

Hôn nhân và nhóm Trí tuệ ưu tú

            Một liên minh Trí tuệ ưu tú với chính người mà bạn yêu thương nhất có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn đã kết hôn và không xây dựng quan hệ hôn nhân của bạn trên nền tảng những nguyên tắc hoàn hợp rất quan trọng với bất kỳ liên minh nào, bạn cần thay đổi cách ứng xử với bạn đời của mình. Hãy dành thời gian hàng ngày để nói với cô ấy hay anh ấy về những gì mà bạn muốn đạt được trong cuộc sống và bạn dự định làm gì để đạt được mục tiêu đó. Hãy dựa vào sự kiên định đối với mục đích của bạn để xây dựng nền tảng cho khả năng thuyết phục vợ hoặc chồng về lợi ích của công việc bạn đang làm. Không có gì đảm bảo công việc bạn không ảnh hưởng đến vợ hoặc chồng bạn theo một khía cạnh nào đó, và bạn không được kéo người bạn đời của bạn miễn cưỡng tham gia vào bất kỳ cuộc phiêu lưu nào.
            Hãy áp dụng những nguyên tắc của Trí tuệ ưu tú vào chính cuộc hôn nhân của bạn ngay từ đầu. Điều đó sẽ hỗ trợ bạn trở nên vững vàng hơn trong những thời khắc đen tối  nhất trên con đường sự nghiệp. Trong thực tế, gia đình của bạn phải trở thành một phần trong liên minh của bạn. Thiếu hòa hợp trong gia đình có thể gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Một gia đình hòa thuận là một hậu phương vững chắc của bạn.

Nhóm Trí tuệ ưu tú và nguồn Trí tuệ vô biên

            Đứng đầu danh sách những nguồn chủ yếu mà qua đó bạn có thể tìm thấy sức mạnh để đi tới thành công là nguồn Trí tuệ vô biên. Khi hai hay nhiều người cùng hợp tác trên tinh thần hòa hợp và cùng làm việc vì một mục đích xác định, họ tự đặt mình vào vị trí mà qua đó họ có thể hấp thu được sức mạnh trực tiếp từ miền Trí tuệ vô biên. Đây là nguồn sức mạnh vĩ đại nhất. Đó là nguồn mà các bậc vĩ nhân cũng như các lãnh đạo đều tận dụng dù cho họ có ý thức được điều đó hay không.
            Trong Chương 11, Tiềm thức và Chương 12, Não bộ, các phương pháp để tiếp xúc với miền Trí tuệ vô biên sẽ được trình bày một cách hết sức cụ thể và rõ ràng. Đó không phải là một bài giảng về tôn giáo. Không chỉ nguyên tắc Trí tuệ vô biên mà mà bất kỳ nguyên tắc nào được miêu tả trong cuốn sách này nên được hiểu là đều không có ý muốn can thiệp vào, tán thành với hay chối bỏ bất kỳ niềm tin tôn giáo nào của con người. Cuốn sách này chỉ hoàn toàn hướng dẫn cho người đọc biết cách làm sao để biến khát vọng làm giàu của bạn thành tiền bạc hoặc những giá trị tiền bạc tương đương.
            Hãy đọc và suy ngẫm về những gì bạn đọc được. Vấn đề sẽ mở ra trước mắt bạn một cách rõ ràng và bạn sẽ thấy bức tranh toàn cảnh của nó. Hiện tại bạn chỉ thấy chi tiết qua từng chương riêng biệt.

SỨC MẠNH CỦA NHỮNG CẢM XÚC TÍCH CỰC

            Tiền bạc rất ‘nhút nhát” và khó “chinh phục”. Những phương pháp được sử dụng để “theo đuổi” và “chinh phục” nó không khác bao nhiêu so với phương pháp mà kẻ si tình dùng để chinh phục cô gái mà anh ta yêu. Đó là sức mạnh của những cảm xúc tích cực. Sức mạnh đó muốn được sử dụng thành công  trong việc tìm kiếm tiền bạc phải được hòa trộn với niềm tin, khát vọng và lòng kiên trì. Nó phải được áp dụng qua một kế hoạch và kế hoạch đó phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể.
            Khi tiền bạc đến với bạn với số lượng lớn, nó đến dễ dàng như tác lũ từ trên cao đổ xuống. Có một dòng sức mạnh vô hình nhưng vĩ đại đang tồn tại. Sức mạnh đó có thể so sánh với một dòng sông chảy theo hai hướng khác nhau. Một bên mang theo tất cả những người đang xuôi theo dòng chảy đó về phía giàu có. Dòng kia chảy theo hướng ngược lại, mang theo những người không may rơi vào nó ( mà không thể tự thoát ra được) về phía khổ đau và nghèo khó.
            Mỗi người đã tích lũy một gia tài lớn đều nhận ra sự tồn tại của dòng chảy này trong cuộc sống. Nó bao gồm quá trình suy nghĩ và tư duy của con người. Những cảm xúc tích cực tạo nên dòng chảy mang con người đến với của cải. Những suy nghĩ tiêu cực, ngược lại, mang con người xuống vực thẳm của nghèo khó và khổ đau.
            Điều này vô cùng quan trọng đối với những người đọc cuốn sách này với mục đích tích lũy tiền bạc.
            Nếu bạn đang ngập lặn trong dòng chảy dẫn đến sự nghèo khổ, thì cuốn sách này có thể giống như một mái chèo giúp đẩy bạn về phía của dòng chảy bên kia. Nhưng cuốn sách chỉ có thể giúp bạn nếu bạn biết ứng dụng và thực hiện những nguyên tắc được trình bày trong đó. Chỉ đọc và nhận xét thoáng qua, dù theo cách này hay cách khác, sẽ không mang đến lợi ích gì cho bạn.
            Nghèo khổ và giàu có thường đổi chỗ cho nhau. Khi giàu có giành lấy chỗ của nghèo khổ, sự thay đổi đó chỉ xảy ra thông qua những kế hoạch được hình thành một cách bài bản và thực hiện một cách cẩn trọng. Ngược lại, sự nghèo khổ không cần có kế hoạch nào cả. Nghèo khổ luôn rất “táo tợn”, “tàn nhẫn” và không cần ai trợ giúp. Giàu có thì ngược lại, rất “rụt rè” và “nhút nhát”, nên muốn có được nó bạn cần phải mất công “chinh phục”.

Vàng được khai thác từ trong tư tưởng
 con người nhiều hơn vạn lần so với số vàng
 được khai thác từ lòng đất.

13 nhận xét:

 1. Google phát hành Android 7.0 Nougat trong tháng này

  Nếu theo dõi Google trong năm 2016 này, chúng ta có thể thấy hãng tìm kiếm thường đẩy nhanh các bản cập nhật so với những năm trước đó. Ví dụ như bản developer của Android 7.0 Nougat được tung ra vào đầu tháng 3 thay vì chờ tới Google I/O 2016 (sớm trước 2 tháng).

  Giờ đây, khi bản dùng thử cuối cùng của Android 7.0 đã được tung ra, Google có vẻ như đang sẵn sàng phát hành sớm phiên bản chính thức của hệ điều hành này. Theo nguồn tin từ "vua tin đồn" Evan Blass (@evleaks), bản chính thức, hoàn thiện của Android 7.0 sẽ ra mắt ngay trong tháng 8/2016.

  #ICT
  #ICTVN
  #ICTVIETNAM

  http://ictvn.com/cong-nghe-thong-tin/phan-mem/google-ph-225-t-h-224-nh-android-7-0-nougat-trong-th-225-ng-n-224-y.html

  Trả lờiXóa
 2. Thực hư về điện thoại xách tay nguyên seal, fullbox Việt Nam

  Với bất kì một hãng điện thoại nào, khi sản xuất và đóng gói một chiếc điện thoại để đưa ra thị trường đều được đóng seal niêm phong cẩn thận. Có 2 loại seal chính là seal hộp và seal máy.

  Seal hộp thường có 2 loại là nilon bọc nguyên cả hộp như của Apple, và loại còn lại là seal giấy dán như của Samsung, LG, Xiaomi,... (trừ một số mẫu cao cấp mới đây). Còn với seal máy, đa phần là một miếng nilon dán trên màn hình và mặt lưng của máy. Seal này rất dễ bóc ra, dán lại và... dễ dàng in ấn tại Việt Nam.

  http://ictvn.com/the-gioi-so/di-dong/thuc-hu-ve-dien-thoai-x-225-ch-tay-nguy-234-n-seal-fullbox-viet-nam.html

  #ICT
  #ICTVN
  #ICTVIETNAM

  Trả lờiXóa
 3. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.

  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 4. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.

  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 5. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.

  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  #ICT #ICTVN #ICTVIETNAM

  Trả lờiXóa

 6. Apple dự kiến xây trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD ở Đà Nẵng

  Hãng công nghệ, điện thoại hàng đầu của Mỹ đầu tư vào Việt Nam với quy mô vốn có thể lên tới 1 tỷ USD là thông tin khá tích cực cho Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như ngành công nghệ, công nghiệp chế tạo và phụ trợ của Việt Nam (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

  Trong cuộc họp tổng kết tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm ngày 4/8/2016, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết, Apple đang rất quan tâm tìm hiểu để đầu tư một trung tâm dữ liệu để phục vụ khu vực châu Á.

  http://ictvn.com/kinh-doanh/doanh-nghiep/apple-du-kien-xay-trung-tam-du-lieu-1-ty-usd-o-da-nang.html


  #ICT
  #ICTVN
  #ICTVIETNAM

  Trả lờiXóa
 7. Phần mềm mới cực kỳ tiện lợi cho nhân viên phục vụ hàng quán.  Là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với khách hàng, phong cách của nhân viên phục vụ cũng là ấn tượng tốt để khách hàng yêu thích một nhà hàng, quán ăn, bên cạnh những yếu tố khác như vị trí, không gian, chất lượng món ăn... Sở hữu đội ngũ nhân viên phục vụ có tác phong chuyên nghiệp là lợi thế của mọi hàng quán.

  Xu hướng hiện nay của các ông chủ là áp dụng phần mềm để hỗ trợ và quản lý bộ phận phục vụ. Với hơn 3.000 hàng quán tại Việt Nam đưa vào sử dụng, phần mềm CUKCUK.VN của Công ty Cổ phần MISA đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên phục vụ thực hiện tốt các công việc hàng ngày như giới thiệu món, ghi nhận order của khách, chuyển thông tin order cho bếp, bar, kiểm đồ và đề nghị thanh toán một cách nhanh chóng, chính xác.

  http://ictvn.com/cong-nghe-thong-tin/phan-mem-moi-cuc-ky-tien-loi-cho-nhan-vien-phuc-vu-hang-quan.html


  #ICT
  #ICTVN
  #ICTVIETNAM

  Trả lờiXóa
 8. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.
  Sức mạnh có thể được định nghĩa là “kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh”. Sức mạnh, theo nghĩa được sử dụng ở đây, muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp.
  Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng.

  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 9. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.
  Sức mạnh có thể được định nghĩa là “kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh”. Sức mạnh, theo nghĩa được sử dụng ở đây, muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp.
  Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng.
  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 10. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.
  Sức mạnh có thể được định nghĩa là “kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh”. Sức mạnh, theo nghĩa được sử dụng ở đây, muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp.
  Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng.

  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 11. SỨC MẠNH DẪN DẮT

  Bước làm giàu thứ chín

  Sức mạnh bảo đảm sự thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc. Mọi kế hoạch sẽ trở nên vô dụng nếu không đủ sức mạnh để biến nó thành hành động. Chương này sẽ miêu tả phương pháp giúp một người có thể đạt được và áp dụng sức mạnh đó.
  Sức mạnh có thể được định nghĩa là “kiến thức được tổ chức tốt và định hướng một cách thông minh”. Sức mạnh, theo nghĩa được sử dụng ở đây, muốn nói đến những nỗ lực có tổ chức đủ để giúp một cá nhân có thể biến khát khao thành giá trị tiền bạc tương đương. Những nỗ lực có tổ chức hình thành qua sự phối hợp những nỗ lực của hai hay nhiều người cùng làm việc để hướng tới một mục đích rõ ràng trên tinh thần hòa hợp.
  Sức mạnh rất cần thiết trong quá trình tích lũy tiền bạc. Sức mạnh cũng cần thiết để giữ lại tiền bạc sau khi đã tích lũy được chúng.
  http://www.phanngocloi.com/2016/07/nghi-giau-lam-giau-chuong-9-suc-manh.html

  Trả lờiXóa
 12. MARKETING ONLINE
  " Cầm tay chỉ việc"
  󾮚󾮚󾮚󾮚󾮚󾮚󾮚󾮚󾮚
  󾮜󾮜󾮜 THAM GIA NGAY
  󾔤󾔤󾔤 GỌI CHO CHÚNG TÔI: 0906.365.839

  KHÓA HỌC OFFLINE ĐẶC BIỆT

  DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN KHỞI NGHIỆP - TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG

  DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TẠO RA NHIỀU NGUỒN THU NHẬP TỪ INTERNET
  https://business.facebook.com/PhanNgocLoi/videos/1069935446393799/
  Đăng ký ngay đường Link:http://bit.ly/2bqn4am

  Trả lờiXóa
 13. Thiền viện Trúc lâm Hộ Quốc, Phú Quốc
  <3 <3 <3


  Chùa Hộ Quốc (hay thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc) là một trong những công trình nằm trong dự án khu du lịch tâm linh có diện tích hơn 110ha (diện tích chùa chiếm khoảng 12%) thuộc ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  Chùa được khởi công đồng bộ với hơn 1000 người làm liên tục trong vòng 14 tháng, kinh phí xây dựng lên tới hơn 100 tỷ đổng (bao gồm cả kinh phí làm đường) được kêu gọi từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp.
  Tuy nằm trong cùng hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm nhưng kiến trúc của Thiền viện Hộ Quốc có chút khác biệt so với các Thiền viện khác bởi chùa được dựng hoàn toàn từ các cột gỗ lim nên chiều cao của các gian cũng bị giới hạn theo chiều cao của cột gỗ. Ngoài ra trong chùa cũng có ban thờ Đức Ông giống như các chùa ở Bắc Bộ.

  Lịch sử Chùa Hộ Quốc :
  – Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Chùa bắt đầu được xây dựng trong dự án khu du lịch tâm linh với tổng diện tích của dự án là 110ha, chúa chiếm diện tích 12% trong tổng 110ha, được coi là một ngôi chùa lớn nhất tại Phú Quốc và lớn nhất Đồng Bằng Sông Cửu Long.

  – Ngày 14 tháng 12 năm 2012, sau 14 tháng miệt mài thì công chùa chính thức khánh thành, đoán phật tử và du khách đến tham quan lễ Phật. Sau khi xây dựng xong tổng mức chi phí xây dựng chùa là 80 tỉ và đường giao thông đến chùa 20 tỉ.

  – Năm 2013 -2014, chùa đang được xây dựng các hạng mục phụ nhằm giúp phong cảnh chùa thêm mỹ quan thu hút nhiều du khách.


  Từ thị trấn Dương Đông các bạn đi theo hướng về nhà tù Phú Quốc, cách đường rẽ vào Bãi Sao khoảng 1km phía bên tay trái có một lối rẽ nhỏ, đó chính là đường lên chùa Hộ Quốc ( Ở phía bên kia của đường rẽ lên chùa là Khu dân cư Suối Lớn). Trên đường có bảng chỉ dẫn vào theo con đường bê tông rộng hơn 6m.

  Xe bon bon vượt qua dốc núi, đường hơi quanh cong, ít xe qua lại đi khoảng 4km là đến với Chùa Hộ Quốc – Phú Quốc. Có 2 đường lên chùa là đi thẳng và rẻ trái. Đường rẻ trái lên sau lưng chùa, đây là được nội bộ (bạn không nên đi theo con đường này.)

  Từ ngoài cổng bước vào trong chùa nhìn 2 bên đường vào là 18 vị la hán được khắc bằng đá, mỗi bên với 9 vị la Hán trông rất trang nghiêm. Tiếp đó hiện ra trước mắt bạn là 2 lối lên bằng cầu thang. Ở phía giữa là thảm trỗ khắc với các họa tiết rồng, hoa sen.  Chúng tôi đến thăm Chùa Hộ Quốc – Thiền Viện Trúc Lâm Phú Quốc vào những ngày mưa nên từng bậc cầu thang vào những cũng rất trơn. Đặc biệt đối với ai sợ độ cao thì hãy cẩn thận hơn. Bước lên hết bậc cầu thang từ trên cao nhìn xuống khung cảng rất tuyệt. Xa xa là biển nước trong xanh, bãi biển này được người dân địa phương gọi là Bãi Cây Da.

  Bước vào trong chùa là khung cảnh uy nghi. Chùa được thiết kế kiến trúc rất cổ kính.
  -----------------------------
  Chuyên chụp ảnh cưới hỏi, du lịch và sản phẩm cần quảng cáo LH: 0978474199
  Địa Chỉ: Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định

  Trả lờiXóa