KẾT THÚC KHÓA HỌC NLP CăN BẢN ĐẦU TIÊN ~ PHAN NGỌC LỢI

KẾT THÚC KHÓA HỌC NLP CăN BẢN ĐẦU TIÊN

KẾT THÚC KHÓA HỌC NLP CĂN BẢN ĐẦU TIÊN


Nguyễn Thành TrựcPhan Ngọc Lợi

LỢI ÍCH BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ KHÓA HỌC  NLP

Bạn sẽ khám phá và ứng dụng được:
-     Thế nào là Lập trình ngôn ngữ tư duy
-     Cách cài đặt tư duy vào cuộc đời của chính bạn
-     Thấu hiểu cách thức ra quyết định và kiểm soát cảm xúc của mình
-     Nắm bắt tư duy của những người thành công
-     Lập mục tiêu và phương pháp hiện thực hóa mục tiêu
-     Có rất nhiều kiến thức bạn sẽ nhận được từ khóa học này. Bạn đã có sẵn sàng, NLP chỉ giúp bạn khám phá và phát huy thêm tiềm năng đó mà thôi!

NỘI DUNG KHÓA HỌC
Ngày 1: Khám phá bản thân, trải nghiệm sức mạnh tư duy
Giới thiệu về NLP, lợi ích và cách ứng dụng NLP vào cuộc sống.
Mô hình tiếp nhận thông tin ( NLP Communication Model)
Thực hành trải nghiệm sức mạnh ý thức và tiềm thức
Nhận diện tính cách bản thân và người khác - Eye Pattern Chart  và VAK
Sử dụng công cụ kích hoạt neo cảm xúc - Anchor
Đồng hành và dẫn dắt , kĩ thuật gây ảnh hưởng đến người khác
  Ngày 2: Hoàn thiện và phát triển bản thân, cài đặt tư duy thành công
Tư duy thành công trong NLP
Đọc vị suy nghĩ người khác – Metal Model
Phương pháp giải quyết vấn đề - S.C.O.R.E Model
Hoàn thiện bánh xe cuộc đời
Lập mục tiêu SMART
Kĩ thuật mường tượng, hiện thực hóa mục tiêu trong tâm thức - Visualize
 Hình ảnh Khóa Học NLP 1:

Facebook: Cộng Đồng NLP

Phan Ngọc Lợi
Chia sẻ tại đậy

1 nhận xét: