36 Kế Binh Pháp Tô Tử 12 Thuận Thủ Khuyên Dương ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 12 Thuận Thủ Khuyên Dương

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 12 Thuận Thủ Khuyên Dương

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Thuận tay bắt dê, phải tranh thủ nắm lấy cơ hội nằm trong tầm tay.


Thời Tam Quốc Lưu Chương là thứ sử Ích Châu nhưng lại có tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa để làm quen với Lưu Chương để rồi từ đó “thuận tay bắt dê” chiếm lấy Ích Châu làm chỗ dựa.

Kế “Thuận thủ khiên dương” theo nghĩa đen là thuận tay dắt con dê về.
Sự việc trên đời, thiên biến vạn hóa rất kỳ diệu. Phải biết nắm lấy bất cứ cơ hội nào vụt hiện đến trước mắt, đó là những thâu hoạch, những cái lợi bất ngờ.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét