36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 11 Lý Đạo Đào Cương ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 11 Lý Đạo Đào Cương

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử11 Lý Đạo Đào Cương

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình.
Thời Tam Quốc, Tào Tháo nghiêm cấm quân mình phá hại mùa màng dân chúng nếu không sẽ bị xử tội chém. Một lần dẫn quân qua ruộng lúa, con ngựa của Tào Tháo vì hoảng sợ mà dẫm nát một khoảnh lúa lớn. Tào Tháo hỏi quan giám sát về cách xử tội, quan giám sát nghị tội của Tào Tháo đáng chết nhưng tính mạng của thừa tướng đáng trọng hơn vì vậy chém tóc để thay thế. Từ đó quân lính của Tào Tháo sợ hãi luật lệ nghiêm minh mà tuân thủ kỉ luật.

“Lý đại đào cương” là đưa cây lý chết thay cho cây đào. Người lớn làm họa, bắt người bé chịu tội thay. Có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thế thân.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét