36 Kế Binh Pháp Tô Tử 28 Lên Lầu Xuống Than ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 28 Lên Lầu Xuống Than

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 28 Lên Lầu Xuống Than


36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Lên nhà rút thang, còn có biến thể khác là qua cầu rút ván (tức Qúa giang trừu bản).Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét