36 Kế Binh Pháp Tô Tử 21 Kim Thiền Thoát Xác ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 21 Kim Thiền Thoát Xác

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 21 Kim Thiền Thoát Xác

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ trở tay không kịp.Kế “Kim thiền thoát xác” là con ve sầu vàng lột xác.

Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế “Kim thiền thoát xác” có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét