36 Kế Binh Pháp Tô Tử 20 Đục Nước Béo Cò ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 20 Đục Nước Béo Cò

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 20 Đục Nước Béo Cò


36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích.


Trong Trận Phì Thủy, sau khi nhận thấy quân Tần rối loạn sau đợt tấn công phủ đầu của quân Tấn, Tạ Huyền quyết định tận dụng thời cơ tung toàn lực tấn công, kết quả là quân Tần đại bại dù đông quân gấp 10 lần quân Tấn.

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét