36 Kế Binh Pháp Tô Tử 13 Đả Thảo Kinh Xà ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 13 Đả Thảo Kinh Xà

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 13 Đả Thảo Kinh Xà

Đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện.
Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

1 nhận xét:

Đăng nhận xét