Mẫu Viết Bài Quảng cáo ~ PHAN NGỌC LỢI

Mẫu Viết Bài Quảng cáo

Mẫu Viết Bài Quảng cáo1.               đồng cảm
2.               ai gặp vấn đề?
3.               vấn đề gì?
4.               triệu chứng của vấn đề?
5.               xảy ra với ai?
6.               phản ứng việc gì?
7.               nói gì?
8.               làm gì?
9.               suy nghĩ gì?
10.         cảm thấy gì?
11.         mức độ nghiêm trọng của vấn đề?
12.         mức độ ảnh hưởng của vấn đề?
13.         tính cấp bách cần giải quyết của vấn đề?
14.         thành quả các mong muốn đạt được khi giải quyết vấn đề?
15.         tại sao phải nhất thiết giải quyết vấn đề?
16.         vì ai, mục đích cao cả là gì?

17.             giải pháp cho vấn đề các nguồn lực qui trình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét