36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 10 Khẩu Phật Tâm Xà ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 10 Khẩu Phật Tâm Xà

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử 10 Khẩu Phật Tâm Xà

36 Kế Binh Pháp Tôn Tử
Cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết.Tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và xử sự hết sức hòa nhã, thân thiện nhưng thực chất lại là người cực kì nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”

Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

0 nhận xét:

Đăng nhận xét