36 Kế Binh Pháp Tô Tử 17 Bỏ Săn Sắt Bắt Con Cá Rô ~ PHAN NGỌC LỢI

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 17 Bỏ Săn Sắt Bắt Con Cá Rô

36 Kế Binh Pháp Tô Tử 17 Bỏ Săn Sắt Bắt Con Cá Rô

36 Kế Binh Pháp Tô Tử
Ném gạch đưa ngọc đến, đưa miếng nhỏ ra để dụ địch nhằm đạt cái lợi lớn hơn.


Phan Ngọc Lợi chia sẻ Bộ 36 Kế Binh Pháp Tô Tử

1 nhận xét:

Đăng nhận xét